avarız

eloli eloli
osmanlı'nın düzenli olarak değil de kimi olağanüstü durumlarda ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzere reayadan topladığı bir vergi türüdür.
bu vergi şahsî bir vergi değildir. yani yetişkin her bir erkek bireyden/hane reisi kadından alınmaz onun yerine âvârız haneleri oluşturulmuştur ve her bir hanenin ödeyeceği miktar önceden bellidir.
nakdî (para ile) olarak toplanabildiği gibi, aynî de (hizmet veya mal karşılığı) olabilir.
ayrıca âvârız-ı dîvâniyye ve âvârız-ı örfiyye olmak üzere iki çeşit âvârız vergisinden bahsedilebilir. ilki merkezi hükümetin ihtiyaçlarına yönelik olarak toplanırken ikinci grup yerel yöneticilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplanırdı.