aydınlanma felsefesi

giberling giberling
köklerini hristiyan otoritesindeki tutucu ve muhafazakar dünya görüşünden almış, varolan görüşlere meydan okuyan; insan,toplum ve doğa üzerine yeni görüşler ve yorumlar getiren düşünce sistemlerinin oluşmasıyle ortaya çıkan felsefe. insanın tabularını yıkarak doğaya egemen olma arzusu ile kendini bulan felsefedir
(bkz: frankfurt okulu)