ayet i kerime

107 /
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

hani, biz israiloğulları'ndan, "allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz" diye söz almıştık. sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.

(bakara/83)
1
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

o, size hayat veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da diriltecek olandır. şüphesiz, insan çok nankördür.

(hac/66)
2
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

hakkı bâtılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.

namazı kılın, zekatı verin. rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.

(bakara/42-43)
#hayırlıcumalar
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz. onlara yardım da edilmez.

(bakara/48)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? peygamber ve onunla beraber mü'minler, "allah'ın yardımı ne za- man?" diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. i̇yi bilin ki, allah'ın yardımı pek yakındır.

(bakara/214)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

onlar; başlarına bir musibet gelince, "biz şüphesiz (her şeyimizle) allah'a aidiz ve şüphesiz o'na döneceğiz" derler.

(bakara/156)
1
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

... "rabbimiz! bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" ...

(bakara/201)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

kimdir allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki, allah da o
borcu kendisine kat kat ödesin. (rızkı) allah daraltır ve genişletir. ancak o'na döndürüleceksiniz.

(bakara/245)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

mallarını allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. allah, dilediğine kat kat verir. allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.

(bakara/261)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

mallarını allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, rab'leri katında mükâfatları vardır. onlar için korku yoktur. onlar üzülmeyeceklerdir de.

(bakara/262)
#hayırlıcumalar
1
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

inananlar arasında hayâsızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya; onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. allah bilir, siz bilmezsiniz.
(nur/19)
107 /