ayet i kerime

130 /
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir (birbirlerinin benzeridir). kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. onlar allah'ı unuttular; allah da onları unuttu. şüphesiz münafıklar, fasıkların ta kendileridir.

allah, erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kâfirlere, içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşini va'detti. o, onlara yeter. allah, onlara lânet etmiştir. onlar için sürekli bir azap vardır.

(tevbe/67-68)
1
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

… "bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. neslimi de salih kimseler yap. şüphesiz ben sana döndüm. muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım."

(ahkaf/15)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

… "bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. neslimi de salih kimseler yap. şüphesiz ben sana döndüm. muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım."

(ahkaf/15)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

ey iman edenler! siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman, günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. i̇yilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız allah'a karşı gelmekten sakının.

(mücadele/9)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

o kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. oysa şeytan, allah'ın izni olmadıkça, mü'minlere hiçbir zarar verebilecek değildir. öyle ise mü'minler ancak allah'a tevekkül etsinler.

(mücadele/10)
#hayırlıcumalar...
8
zulfiquarr zulfiquarr
6 kasım cumartesi

‎بسم الله الرحمن الرحيم

yürekleri hoplatan büyük felaket!
nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?
yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?
o gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır.

(kari'a/1-4)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.
i̇şte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse,
artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.
ama kimin de tartıları hafif gelirse,
i̇şte onun anası (varacağı yer) hâviye'dir.
sen hâviye'nin ne olduğunu ne bileceksin?
o, kızgın bir ateştir.
(kari'a/5-11)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

ey insan! şüphesiz, sen rabbine (kavuşuncaya kadar) didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın.

(i̇nşikak/6)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

ölü toprak onlar için bir delildir. biz, onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler.

(yasin/33)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

(ey münafıklar!), siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz: onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı. onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. sizden öncekilerin, paylarına düşenden faydalandığı gibi siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız ve onların daldığı gibi, siz de (dünya zevkine) daldınız. i̇şte onların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. i̇şte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

onlara kendilerinden öncekilerin; nûh, âd ve semûd kavimlerinin; i̇brahim'in kavminin; medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. (ama inanmadılar, allah da onları cezalandırdı.) demek ki allah onlara zulmediyor değildi, ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.

(tevbe/69-70)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. i̇yiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. allah'a ve resûlüne itaat ederler. i̇şte bunlara allah merhamet edecektir. şüphesiz allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

(tevbe/71)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, ebedî olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde çok güzel köşkler va'detti. allah'ın rızası ise, bunların hepsinden daha büyüktür. i̇şte bu büyük başarıdır.

(tevbe/72)
#hayırlıcumalar...
2
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

göklerde, yerde ne varsa hepsini allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? yine de insanlar arasında, hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan allah hakkında tartışıp duranlar vardır.

(lokman/20)
1
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

de ki: "ben sizi ancak vahy ile uyarıyorum." ama sağırlar uyarıldıkları vakit çağrıyı işitmezler.

(enbiya/45)
130 /