ayet i kerime

143 /
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. i̇şte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.

(zümer/18)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

i̇nsana bir zarar dokunduğu zaman rabbine yönelerek o'na yalvarır. sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce o'na yalvardığını unutur ve allah'ın yolundan saptırmak için o'na eşler koşar. de ki: "küfrünle az bir süre yaşayıp geçin! şüphesiz sen cehennemliklerdensin."

(böyle bir kimse mi allah katında makbuldür,) yoksa gece vakitlerinde, secde hâlinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? de ki: "hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.

(zümer/8-9)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

eğer biz onları o kur'an'dan önce bir azap ile helâk etseydik mutlaka, "ey rabbimiz! keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce âyetlerine uysaydık" derlerdi.

(taha/134)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

güzel iş yapanlara (karşılık olarak) daha güzeli ve bir de fazlası vardır. onların yüzlerine ne bir kara bulaşır, ne de bir zillet. i̇şte onlar cennetliklerdir ve orada ebedî kalacaklardır.

(yunus/26)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

ey insanlar! sizi ve sizden öncekileri yaratan rabbinize ibadet edin ki, allah'a karşı gelmekten sakınasınız.

(bakara/21)

#hayırlıcumalar...
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

… allah'ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı herhalde ziyana uğrayanlardan olurdunuz.

(bakara/64)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

i̇nsan, daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi?

(meryem/67)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

"bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik." allah, şöyle dedi: "azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. rahmetim ise her şeyi kapsamıştır. onu, bana karşı gelmekten sakınanlara, zekâtı verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım."

(a'raf/156)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selâmla karşılık verin. şüphesiz allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.

(nisa/86
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişler ve dünya hayatı da kendilerini aldatmıştı. ...

(a'raf/51)
#hayırlıcumalar...
143 /