ayet i kerime

157 /
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

şüphesiz, haklarında rabbinin sözü (hükmü) gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile, elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar.

(10-yunus/96-97)
1
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

eğer rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekûn iman ederlerdi. böyle iken sen mi mü'min olsunlar diye, insanları zorlayacaksın?

(10-yunus/99)
2
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

allah'ın izni olmadıkça, hiçbir kimse iman edemez. allah, azabı akıllarını (güzelce) kullanmayanlara verir.

(10-yunus/100)
dumrul dumrul
allah'ın izni olmadıkça, hiçbir kimse iman edemez. allah, azabı akıllarını (güzelce) kullanmayanlara verir.

(10-yunus/100)

buna benzer yığınla ayet varken kuran'ın buglarını ortadan kaldırmak için 1400 sene boyunca binlerce takla atan yorumculara sorarsan "sınav" derler. allah benim iman etmemi istemiyor ben niye sonsuza kadar cehennemde yanacağım acaba?
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

de ki: "ey insanlar, eğer benim dinimden herhangi bir şüphede iseniz, bilin ki ben, allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam, fakat sizin canınızı alacak olan allah'a kulluk ederim. bana mü'minlerden olmam emrolundu."

(10-yunus/104)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

yine bana şöyle emredildi: "hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dîne çevir. sakın allah'a ortak koşanlardan olma. allah'ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. eğer böyle yaparsan, şüphesiz ki sen zâlimlerden olursun."

(10-yunus/105-106)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

eğer allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, o'ndan başka giderebilecek yoktur. eğer sana bir hayır dilerse, o'nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. o, bunu kullarından dilediğine eriştirir. o, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

(10-yunus/107)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

de ki: "ey insanlar, size rabbinizden gerçek (kur'an) gelmiştir. artık kim doğru yola girerse, ancak kendisi için girer. kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. ben sizden sorumlu değilim."

(10-yunus/108)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

(ey muhammed!) sana vahyolunana uy ve allah hükmünü verinceye kadar sabret. o, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

(10-yunus/109)
#hayırlıcumalar
2
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

elif lâm râ.
bu kur'an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. (de ki:) "şüphesiz ben size o'nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim."

(11-hud/1-2)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da o'na tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye (ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. eğer yüz çevirirseniz, ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum.

(hud/3)
157 /