ayet i kerime

95 /
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

insanı nutfeden (bir damla sudan) yarattı. böyle iken bakarsın ki o, rabbine açık bir hasım kesilmiştir.
(nahl/4)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

insanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık.
(kehf/7)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

biz, onları (dünyada) biraz yararlandırırız. sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz.
(lokman/24)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

yeminlerini kalkan yaptılar da insanları allah'ın yolundan çevirdiler. gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür!
(munafikun/2)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

de ki: "onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi allah kurtarır. ama siz yine de o'na ortak koşuyorsunuz."
(en'âm/64)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

... "verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin" (dedik). onlar (verdiğimiz nimetlere nankörlük etmekle) bize zulmetmediler, fakat kendilerine zulmediyorlardı.
(bakara/57)
#hayırlıcumalar
1
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

insanların hepsi allah'ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler büyüklük taslayanlara diyecek ki: "şüphesiz bizler size uymuştuk; şimdi siz az bir şey olsun, allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz?" ...
(ibrahim/21)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara "öf!" bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.

onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: "rabbim! tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı."
(isrâ sûresi/23-24)
#babalargünü
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

"sakınasınız diye, size verdiğimiz kitab'ı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün (gafil olmayın)" demiştik.
(bakara/63)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

onlar; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren kimselerdir. onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. işte onlar, rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
(lokmân sûresi/4-5)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık.
cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.
(hicr/26-27)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
(fatiha/6-7)
#hayırlıcumalar
3
95 /