ayet i kerime

98 /
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir.
şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.
(leyl sûresi/12-13)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

... âyetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların arzularına uyma. onlar rablerine, başka şeyleri denk tutuyorlar.
(en'âm sûresi/150)
1
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

(ey muhammed!) de ki: "gelin, rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: o'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. anaya babaya iyi davranın. fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. sizi de onları da biz rızıklandırırız. (zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. meşrû bir hak karşılığı olmadıkça, allah'ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. işte size allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız."
(en'âm sûresi/151)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

o gün allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dostlar birbirine düşman olurlar.
(zuhruf sûresi/67)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. (birisi hakkında) konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa âdil olun. allah'a verdiğiniz sözü tutun. işte bunları allah size öğüt alasınız diye emretti.
(en'âm sûresi/152)
#hayırlıcumalar
2
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

işte bu, benim dosdoğru yolum. artık ona uyun. başka yollara uymayın. yoksa o yollar sizi parça parça edip o'nun yolundan ayırır. işte size bunları allah sakınasınız diye emretti.
(en'âm sûresi/153)
2
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmete erdirmek için mûsâ'ya kitab'ı (tevrat'ı) verdik ki, rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler.

bu (kur'an) da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. artık ona uyun ve allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
(en'âm sûresi/154-155)
spacetusubozulanadamındramı spacetusubozulanadamındramı
" (atatürk) türk halkının uzun zamandan beri ezberden okuduğu bazı arapça duaların gerçek manasını anladığı zaman tiksineceğini söylüyor. kuran'dan alınan bir arapça bölüm okudu.

türkçe kuran okutma nedeni

bu duada hz. muhammed amcası ile amca kızının yaptıkları bir şeyden ötürü cehenneme gitmeleri için beddua eder.* "düşünen bir türk'ün böylesi bir duayı okumaktan elde edeceği dini ilhamı veya dine ilgi göstermesini tahayyül edebilir misin?" dedi. bu fikrini geliştirdikçe ben de gitgide kuran'ın türkçe okunmasını teşvik etmesinin sebebinin kuran'ın türkler arasında gözden düşmesi olduğu neticesine varıyorum..."
charles sherill

m.radikal.com.tr
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

"kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahudilere ve hıristiyanlara) indirildi. biz onların okumalarından habersiz idik" demeyesiniz, yahut, "eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk" demeyesiniz, diye bu kur'an'ı indirdik. işte size rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. artık allah'ın âyetlerini yalanlayan ve (insanları) onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir? insanları âyetlerimizden alıkoymaya kalkışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsü ile cezalandıracağız.
(en'âm sûresi/156-157)
98 /