ayet i kerime

1 /
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

"sizin için, allah'ı ve âhiret gününü umanlar, allah'ı çokça ananlar için allah'ın peygamberinde en mükemmel örnek vardır."

(ahzâb, 33 / 21)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

"onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca, biz de fenalıktan menedenleri kurtardık; zâlimleri de allah'a karşı gelmekten ötürü şiddetli azâba uğrattık."

(a'râf, 7 / 165)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

"ey imân edenler! kazandıklarınızın ve rızık olarak size yerden çıkardıklarımızın iyisinden, temizinden fakirlere verin. ama değersiz şeyleri vermeye kalkmayın. biliniz ki allah zengindir, övgüye lâyıktır."

(bakara, 2 / 267)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

"hepiniz allah'a tövbe edin, ey mü'minler! belki böylece korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu elde edebilirsiniz."

(nur, 24 / 31)
dilci dilci
sözlük anlamı olarak "yüce ayet" demektir. birisinin kızı anlamında ki "kerime" kelimesi ise mecazdır ve birisini değerlisi anlamına gelir.
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

"onlar, gözetilmesini allah'ın emrettiği şeyleri gözeten, rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir."

(ra`d, 13/21)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

"ey iman edenler! sabredin. sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. (cihat için) hazırlıklı ve uyanık olun ve allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz."

(âl-i i̇mrân, 3 / 200)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

"biz emaneti göklere, yere, dağlara sunmuşuzdur da onlar bunu yüklenmekten çekinmişler ve ondan korkup titremişlerdir. pek zâlim ve çok câhil olan insan onu yüklenmiştir."
(ahzâb, 33 / 72)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

"de ki; size sâde bir tek öğüt vereceğim: allah için ikişer iki­şer, birer birer kalkıp (huzurunda) durun, sonra iyi düşünün!"

(sebe', 34 / 46)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

"uğrumuzda mücâhede edenleri yollarımıza iletiriz. gerçekten allah iyilik edenlerle beraberdir."

(ankebut, 29 / 69)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

"düşünecek olanın düşüneceği kadar sizi yaşatmadık mı? hem size uyarıcı da geldi."

(fâtır, 35 / 37)
1 /