ayet i kerime

154 /
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

de ki: "şu göklerdekiler ve yerdekiler kimindir?" "allah'ındır" de. o, merhamet etmeyi kendine gerekli kıldı. …

(en'âm/12)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

gece ve gündüzde barınan her şey o'nundur. o, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

(en'âm/13)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

de ki: "göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği hâlde beslenmeye ihtiyacı olmayan allah'tan başkasını mı dost edineceğim." de ki: "bana, (allah'a) teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın allah'a ortak koşanlardan olma (denildi)."

(en'âm/14)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

allah, yere gireni, yerden çıkanı; gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. o, çok merhamet edicidir, çok bağışlayıcıdır.

(sebe/2)
#hayırlıcumalar...
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

andolsun ki, senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. …

(en'âm/34)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

…. allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur. andolsun peygamberler ile ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor.

(en'âm/34)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

de ki: "ben rabbime isyan edersem gerçekten, büyük bir günün (kıyamet gününün) azabından korkarım."

(o günün azabı) kimden savuşturulursa, gerçekten (allah) ona acımıştır. i̇şte bu apaçık kurtuluştur.

(en'âm/15-16)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

şayet allah sana bir zarar dokundursa, bunu o'ndan başka giderecek yoktur. fakat sana bir hayır dokunduracak olsa onu da kimse gideremez. bil ki o, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

o, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. o, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.

(en'âm/17-18)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

… de ki: "allah benimle sizin aranızda şahittir. i̇şte bu kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu." …

(en'âm/19)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

yetimlere mallarını verin. temizi pis olanla (helâli haramla) değişmeyin. onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. çünkü bu, büyük bir günahtır.

(nisa/2)

#hayırlıcumalar...
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

elif, lâm, râ. bunlar hikmet dolu kitab'ın âyetleridir.

i̇çlerinden bir adama insanları uyar ve iman edenlere, rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kâfirler, "bu elbette apaçık bir sihirbazdır" dediler?

(yunus 1-2)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

şüphesiz ki rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan, sonra da arş'a kurulup işleri yerli yerince düzene koyan allah'tır. o´nun izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçi olamaz. i̇şte o, rabbiniz allah'tır. o hâlde o´na kulluk edin. hâlâ düşünmüyor musunuz?

(yunus/3)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

hepinizin dönüşü ancak o'nadır. allah, bunu bir gerçek olarak va'detmiştir. şüphesiz o, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra, iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükâfatlandırmak için onu (yaratmayı) tekrar eder. kâfirlere gelince, inkâr etmekte olduklarından dolayı, onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır.

(yunus/4)
zulfiquarr zulfiquarr
بسم الله الرحمن الرحيم

yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan "ne oluyor buna!" dediği vakit, işte o gün (yer) rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.

o gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür.
kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.

(zilzal/1-8)
1
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

o, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. allah, bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. o, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır.

(yunus/5)
154 /