ayet i kerime

2 /
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

"onlar; başlarına bir musibet gelince, "biz şüphesiz (her şeyimizle) allah'a aidiz ve şüphesiz o'na döneceğiz" derler."
(bakara sûresi/156)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

"de ki, gönlünüzdeki duyguları saklasanız da, açıklasanız da allah hepsini bilir. göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini bilir. hiç süphesiz allah, her seye kadirdir."

(âl-i i̇mrân, 3 / 29)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

"biz emaneti göklere, yere, dağlara sunmuşuzdur da onlar bunu yüklenmekten çekinmişler ve ondan korkup titremişlerdir. pek zâlim ve çok câhil olan insan onu yüklenmiştir."

(ahzâb, 33 / 72)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

"her canlı ölümü tadacaktır. ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, gerçekten kurtuluşa ermiştir. dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir."
(âl-i i̇mrân sûresi/185)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

"bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, çözüm için, allah'a ve resûlüne başvurun."

(nisâ, 4 /59)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

"rabbimiz allah'tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara melekler gelerek: 'korkmayın, üzülmeyin, size vadedilen cennetle sevinin. biz, dünya hayatında da âhirette de sizlere dostuz. esirgeyip bağışlayan allah'ın ikrâmı olarak (cennette) canınızın çektiği ve dilediğiniz her şey sizindir' derler."

(fussilet, 41 / 30-31)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

"o (öyle allah'tır) ki, gece namaza kalktığında ve secde edenler arasında dolaştığında seni görüyor."

(şuarâ, 26 / 218-219)
zulfiquarr zulfiquarr
‎بسم الله الرحمن الرحيم

"de ki; size sâde bir tek öğüt vereceğim: allah için ikişer iki­şer, birer birer kalkıp (huzurunda) durun, sonra iyi düşünün!"

(sebe', 34 / 46)
2 /