azınlık hakları

advoscotch advoscotch
fransanın kendi anayasasında kabul etmediği azınlık kavramını bize dayatmakta kullandığı haklar bütünü.ülkemizde azınlıklar kışkırtılmadıkları müddetçe zaten her türlü haklara sahiptir.
bitti bitti
lozan anlaşmasında düzenlenen kısmının mütekabiliyet esasına göre değil de paralel yükümlülük esasına göre değerlendirilmesi gereken haklar. bu konuda baskın oran ve kezban hatemi'nin görüşleri incelemeye değerdir.
missstiffany missstiffany
her türlü cinsel,dinsel,etnik vs. türünden azınlıklara gerekli bütün haklarının iade edilmesi gerekmektedir. aynı zamanda azınlık hakkı, insan hakkıdır.