bağ

terk terk
ipin çeşitli şekillerde kendisi veya bir şey etrafında dolandırılması suretiyle elde edilen şey, düğüm.

ayrıca bozumunda şenlik yapılan ender şeylerden.

(bkz: bağ bozumu)