bahçıvan

saki saki
(bkz: rabindranath tagore) 'un şiir kitabı..tagore 'un tüm yapıtlarında olduğu gibi bunda da mahviyet ve bağlılık esas konuyu teşkil eder.
.......................
senin avare günlerinin tüm işleri...
sabahları gezindiğin taze çimenliği taze tutmak benim işim olsun.
orda ayaklarını her adımda övgüyle karşılasın tüm çiçekler,
senin için ölmeye can atan
........................

gözlerinin bir bakışıyla yağmalarsın tüm şarkılar hazinesini,
ozanların sazından dökülen.

bir kölenin kraliçesine aşık olmasını anlatarak başlar ve yaklaşıldıkça uzaklaşılan aşklarla devam eder...
bir şeyler olacak yarın bir şeyler olacak yarın
farsçadan türkçeye geçmiş olan bu sözcüğün kökeni hakkında farklı görüşler vardır.

1.si bahçıvan, "bağça ban" olarak geçtiği görüşüdür. buna göre bahçıvan sözcüğü bahçe anlamındaki "bağça" sözcüğüne, koruyan, bakan, güden anlamını taşıyan "ban" eklenerek oluşturulmuştur.

2.si bahçıvanın "bağ civan" olarak geçtiği görüşüdür. buna göre bahçıvan sözcüğü "bağ" sözcüğü ve genç kız ya da delikanlı anlamına da gelen "civan" sözcüğünün birleşimiyle oluşmuştur. bu görüş şahsım tarafından öne sürülen bir görüş olmakla birlikte, bağcivan soyadlı kişilerin varlığını da buna önemli bir kanıt olarak sunabiliriz.

hangi görüş doğru bilmemiz olanaklı değil, belki de ikisi de doğru; iki görüşte de farsça kökenli sözcük değişime uğrayarak bahçıvan hâline gelmiş ve türkçeleşmiştir.