bakınız verme teknikleri

wondrous wondrous
bakın bu tekniklere nasıl bakınızlar dahil değil :

(bkz: bugün çok güzel bir gün her yer güneşli bir tane bulut bile yok annem de börek yapmış mis gibi gel oğlum diyor hayatı sevdiğimi bir kez daha anladım)

bakın 50 karakteri geçen bakınızları çok gelişmiş bakınız jeneratörü hor gördü onları bakınız yapmadı normal yazıymış gibi gösterdi.

demek ki bakınızlar içine roman yazmak mümkün değilmiş.
wondrous wondrous
x id li giri teoremi :

mesela belli bir id numarasına sahip bir giriye bakınız vermek istiyorsunuz fakat aynı bakınızda başlığı da göstermek istiyorsunuz ki insanlar ilgilenmedikleri başlığa boşuna gitmesinler.

her x için (bkz: )

örnek :

(bkz: itü/#1)
wolfshade wolfshade
bakınız vermeyi öğrenme aşamasında yapılacak olumlu bir hareket: herhangi bir başlık altına "adsdfsa" şeklinde bir şeyler karalayıp bir bakınız (normal, gizli veya akıllı bakınız) vermeye çalışmak yerine kendinize ya da sizinle "sadasdsad olm mk hay vereceğin bakınıza" şeklinde dalga geçmeyecek, güvendiğiniz bir arkadaşınıza mesaj yoluyla ulaşmak, kendi kendine yetebilmek ve bazen de sebepsiz mutlu olabilmektir.
wolfshade -> wolfshade: (bkz: bir)
sus da
*
wolfshade -> wolfshade: dasdasd afern afern.

(bkz: babana bile güvenme)
wondrous wondrous
bu teknikleri allahaşkınıza (veya neye inanıyorsanız onun aşkına) denerken kendi kendinize mesaj atma yolunu kullanın.
anosias anosias
belirli bir giriye bakınız vermek için n. giri teoremini kullanmadan önce bir kere daha düşünmek gereklidir. örneğin diye sizin şu anda bahsettiğiniz giri, bir hafta-iki yıl sonra ilk 6 giriden birinin veya birkaçının silinmesi ya da ondan önceki giri sahiplerinden birinin uçmasıyla hala aynı yerde bulunmayabilir.
bu yüzden belli bir giriye bakınız verileceğinde kullanılacak en sağlam yol @girino şeklinde veya baslik/@girino şeklinde bakınız vermektir.
ephendy ephendy
(bkz: benim de söyleyeceklerim var)

bakınızınızın anlam kazanması için bakınız verirken sallama bir kavrama bakınız vermemeye çalışın. unutmayın ki bakınız verirken başka bir başlığa refere ediyorsunuz, yönlediriyorsunuz. girinizin anlam kazanmasını sağlıyor, daha enformatif bir yazı yazmış oluyorsunuz. o yüzdem biraz arama ve tarama zahmetine katlanınız ve olan bir başlığa bakınız veriniz.
spyder spyder
daha önce farklı girilerde yazılmış kâh bir sebeple silinmiş kâh kalabalıklar içerisinde kaybolmuş açıklamaları bir arada derli toplu sunuyorum.

i) (bkz: normal bakınız)

normal bakınız, başlıkla ilgili ya da giride geçen herhangi bir konuyla ilgili başka bir başlığa bağlantı oluşturmaya yarar.

giri yazmak için kullanılan metin kutucuğunda normal bakınız oluşturmaya yarayan buton bulunmaktadır. kutucuğa yazdığınız kelime ya da kelimeleri tutup seçtikten sonra butona tıklayarak normal bakınız oluşturabilirsiniz. buton kullanmadan parantez oluşturup içine bkz: yazarak da aynı sonucu elde edebilirsiniz.

internet adresleri başına http:// eklenerek normal bakınız içerisinde link oluşturulabilir. (bkz: itü sözlük üyeleri tarafından eklenilen ve güncellenen terim ve açıklamalara sahip interaktif sözlük. ıtusozluk )

bir başlık altındaki ilk giri normal bakınızdan ibaretse yönlendirme oluşur. başlık normal bakınızda yer alan başlığa otomatik yönlendirilir.

ii) gizli bakınız

cümlenin bir parçası olan kelimeyi veya sözcük öbeğini bağlantı haline getirerek o başlığa bağlantı kurulmasını sağlar. gizli bakınız kullanılması gereken yerlerde normal bakınız kullanılması hatalıdır, girinin düzeltilmesi için silinmesine yol açar.

metin kutucuğunda gizli bakınız oluşturmaya yarayan buton bulunmaktadır. kelime ya da kelimeleri tutup seçtikten sonra butona tıklayarak gizli bakınız oluşturabilirsiniz. buton kullanmadan da kelimenin başına ve sonuna ters kesme işareti/apostrof yazarak gizli bakınız oluşturabilirsiniz.

internet adreslerine link vermek için gizli bakınız kullanmaya gerek yoktur. http ile beraber tam adresi yazmak yeterli: itü sözlük üyeleri tarafından eklenilen ve güncellenen terim ve açıklamalara sahip interaktif sözlük. ıtusozluk

iii) * (akıllı bakınız)

cümlenin bir parçası olan kelimenin ya da sözcük öbeğinin başlığına bağlantı vermek istendiğinde aldığı ekler nedeniyle değişmiş* kelimeler için kullanılır. * işareti (asterisk) oluşur, fare imleci asteriskin üstünde bekletildiğinde bağlantı verilen kelime(ler) görünür. akıllı bakınızdan ibaret giriler hatalıdır ve girinin silinmesine neden olur. akıllı bakınız düşünce balonu ya da parantez içi kullanım gibi amaçlara hizmet etmez. bu amaçlı kullanımları sınırlamak için "akıllı bakınızın hıyarca kullanımı" gerekçesi oluşturulmuştur. itü sözlük'te karşılığı bulunmayan ya da nizami potansiyel bir başlık olmayan yazılar akıllı bakınızda yer aldığında giriler bu gerekçeyle silinir.

çok yaygın olarak yanlış kullanıldığından eskiden kullanımda olan butonu kaldırılmıştır. kelime veya kelimelerin başı ve sonuna arka arkaya boşluk vermeden ünlem (!) ve iki nokta üst üste (:) yazımıyla oluşur.

iv) #24 (giri numarası)

belli bir giriye sözlükteki genel sıra numarasıyla bağlantı oluşturulabilir.
cümlenin bir parçası olan kullanımlarda sadece @ işareti ve sayı ile yazılabilir:"#24 nolu giride anlattığım gibi"
diğer kullanımlarda normal bakınız ile kullanılmalıdır: (bkz: #24)
normal bakınız ile kullanımında başlık ve slash işaretiyle birlikte yazılırsa okuyucunun hangi başlıkta bir giriye yönlendirildiğini anlama imkanı olur. önerilen kullanım şeklidir. (bkz: itü sözlük/#24)

v) (bkz: )

bir başlıktaki n. giriye bağlantı vermek için normal bakınız içerisinde başlıktan sonra boşluk bırakmadan slash işaretinin arkasına girinin başlıktaki sıra numarasını yazarak oluşturulur. başlıklardaki giriler çeşitli sebeplerle silinebildiği için girilerin sıraları zaman içerisinde değişebilir. bu nedenle bu bakınız biçimi pek tercih edilmemelidir.

vi) (bkz: itü sözlük/@wondrous)

bir başlıkta yazarın girilerini listelemeye yarar. normal bakınız içerisinde başlıktan sonra sırasıyla boşluksuz slash işareti, ünlem ve kullanıcı adı yazılır.

vii) (bkz: itü sözlük/%spyder)

bir başlıkta istenen sözcüğün geçtiği girileri listeler. normal bakınız ile tercih edilir. başlıktan sonra sırasıyla boşluk bırakmadan slash işareti, yüzde işareti ve kullanıcı adı yazılır.

viii) (ara: itü)

sözlükte bir kelime ya da sözcük öbeğinin geçtiği başlıkları listeler. göründüğü gibi yazılması yeterlidir. başlık arama çubuğunda olduğu gibi kelime sonuna asterisk eklenebilir. (ara: itü sözlü*)

ix)eklenen görsele giride bağlantı verir ve görselin ön izlemesini sağlar. görselin bulunduğu sayfada imajın alt kısmında "bir giriye göm" ifadesinin yanında çıkan hazır görsel bakınızı kopyalanarak kullanılabilir ya da görselin numarası biliniyorsa yukarıdaki kullanım şekli yazılarak da oluşturulabilir.bakınızların hatalı kullanımıyla ilgili giri silme gerekçesi ve açıklamaları için;
(bkz: bakınız özelliği yanlış kullanılmış)