başbağlar katliamı

er2rule er2rule
bazı orosp.çocuklarının orada-burada vs. deki katliamları! ve bariz provakatif olayları ballandıra ballandıra anlatıp, yok öyle özür dilenmeli, yok böyle taviz verilmeli, yok şöyle gerçekle yüzleşilmeli gibilerinden akıl verme eylemlerine rağmen!!! bu vahşete, şerefsizliğe... gıklarını çıkarmadıkları belki hoşlarına bile gitmiş olup timsah gözyaşlarıyla geçiştirdikleri kendi demokrasilerinin intikamı!!! bu şekilde alınan intikamın dünyanın neresinde ve kime karşı olursa olsun anasını s.kerim ben...

katliamın tüm ayrıntıları için bir alıntı yapmak zorunda hissediyorum kendimi...

katli̇am nasil gerçekleşti̇ ?
hedef seçilmiş, ekipler hazırlanmış ve hain plan uygulanmaya başlanmıştı.köyün etrafı kuşatılmış, telefonları kesilmişti.
köyün in­sanlarının az sonra başlarına geleceklerden haberleri yok.namaz vaktidir.hoca güzel sesiyle ezan okumakta, köyün erkeklerinin bir bö­lümü cami avlusunda abdest alırken, bir bölümü de abdestlerini evlerinde almış, camiye doğru hareket etmekte.köy sessiz; hergünkinden daha sessiz.
başbağlar köyünde bugün bir farklılık var.hava diğer günler­den daha güzel.dağlar bu şirin köye tebessüm ediyor adeta.hocanın okuduğu ezanla, bir hüzün doluyor köyün insanlarına.farkında olma­dan hoca ezanı bir hoş ve hüzünlü okuyor. az sonra olacakları hissetmişçesine hoca ağlıyor adeta......
başbağlar'ın insanları bugün suskun, konuşmuyor .olacak bir-şeyler belli ki... ancak korku yok kimsede.gökyüzü tebessüm ediyor başbağlar köyüne.hocanın okuduğu ezan sesi bir anda kesili-yor.köyde bir panik yaşanıyor ve hocanın sesi duyulmuyor artık.az önceki duygusallık, bir anda, acıya ve çocukların ve kadınların bağı-rışmalarına bırakıyor yerini.
5 temmuz 1993. saat 20.30. köyün etrafında ve içinde yüz ci­varında gözü dönmüş cani.suçsuz, günahsız insanları öldürmeye ni­yet etmiş bir grup dağ eşkıyası.

hocanin sesi̇ duyulmuyor
saat 20.30 sıralarında hoca elinde mikrofon, yüzü duvara dö­nük ezan okuyor.hoca, arkasından gelenleri görmüyor.ezan daha bitmeden hocanın ensesine bir tokat iniyor.hoca arkasını dönünce, eli silahlı militanları görüyor.ezan yarım kalmasın diye "bırakın eza­nı tamamlayayım" dese de, dinletemiyor.yaka paça sürükleniyor.ay-nı anda camide mevcut bulunan cemaat de dışarı çıkarılıyor.

cami̇de bulunmayan erkekler tespi̇t edi̇li̇yor
caminin içinde olmayan köyün erkekleri tespit ediliyor.falan fi­lanı getirin diye emirler yağıyor.baskın yapanlar aradıkları insanları ismen biliyorlar.sıradan bir baskın değil bu.m hitanlar, evlere dağılıyor, kadın, erkek, çocuk hepsini dışarı çıkarıyorlar.zaten adil hocanın okuduğu akşam ezanının birden bire yarıda kesilmesine köy hal­kı bir anlam verememişti.köyün içinde bulunan militanlar, kısa süre­de köyde bulunan tüm insanları bir araya topluyorlar.

olayi yaşayanlar anlatiyor
katliamı yaşayanlardan e.a gördüklerini şöyle anlatıyor;
"akşam namazına duracaktık ki torunum geldi.anarşistlerin kö­yü bastığını söyledi.ben de hemen kapıyı kapattım.kapıyı kapatır­ken, beni gördüler.gelip kapıyı açmamı istediler.ama ben kapıyı aç­madım.döndü gittiler.biz namazımızı kılıp dua etmeye başladık.pencereden baktım ki komşunun kapısını kırıp evdeki erkeği dı­şarı çıkardılar.bir adamı başına diktiler.tüfeği dayadılar ve bekleme­ye başladılar.birkaç kişi geldi, bizim kapıyı kırıp içeri girdiler ve evde erkek olup olmadığını sordular.
erkeklerin evde olmadığını söyleyin­ce, evin içine girdiler.o sırada yanımda bulunan parayı onlara doğru uzattım, belki parayı alır da bir şey yapmadan çekip giderler diye.pa­rayı aldılar, tüfeğin ucuyla beni, gelinimi, torunumu iterek dışarı çık­mamızı istediler.çıkarken geri döndüm ki odaya bomba koyuyorlar.
dışarı çıktıktan sonra evi ateşe verdiler.beni götürürlerken itti ve kaktılar.hasta ve yaşlı olduğumu söyledimse de beni sürüklediler.kadınların toplandığı yere götürdüler.etrafımıza bomba koydular.bir taraftan evleri ve arabaları yaktılar.i̇çlerinde bayan olan terö­rist ziynet eşyalarımı istedi.olmadığını söyleyince "siz i̇stanbul karagümrük’ten geliyorsunuz, sizin altınınız olmaz mı ? " dedi.

katli̇ami gerçekleşti̇renler köyü i̇yi̇ bi̇li̇yorlardi
baskın sıradan bir baskın değil.sanki katliamı gerçekleştiren­ler daha önce köye birkaç defa gelmişler. öyle ki köyün tüm mahalle­lerini ve köyde yaşayanları biliyor, ne tesadüf ki i̇stanbul’dan köye ta­til için gelen misafirlerin bile bulundukları evler tespit edilebiliyor.ve siz i̇stanbul karagümrükten geldiniz ifadesini kullanabiliyorlar.köyde bulunan kadınlardan f.p. yaşadıklarını ağlayarak şöyle anlatıyor;
"militanlar, kapının önünden ismen çağırıyorlardı köyün insan­larını.selim pato, sen gel dediler.görümcemin oğluna, recep sen de gel, dediler. doğru camiye dediler.ben içeride pencerenin önünde oturmuş dinliyordum. birkaç militan sokaklara dizildi. a.c'yi çağırdı.
bu adam yanımızdaki ilçenin köyünde oturuyordu.bizde tırpan yapı­yordu. onu görünce hayrete düştüm.daha sonradan biz kadın ve ço­cukları da topladılar. derenin yanında toplandık.başımıza bir kız, bir erkek militan koydular.erkekleri de öbür tarafa topladılar."
kanlı bir katliama başbağlar köyü sahne oluyordu artık.bu dağ köyünde yaşayan insanlar, üstelik çoğu da yaşlı, suçsuz, günahsız olmalarına rağmen, hain kurşunlara hedef oluyorlardı.artık köyde ya­nan evlerin alevi ve kurşun sesleri duyuluyordu.köy sakinlerinden g.d. "biz kadınları topladıkları yerde havaya uçuracaklarmış, allah kurtardı bizi, dereye topladıklarında yanımıza bir şey koydular.biz tel­siz var sanıyoruz.ne konuştuğumuzu dinlemek için telsiz koydular sanıyoruz. aramızda sessiz sessiz konuşuyoruz. meğer bombaymış.dereden çıkmışız, bomba patlamış." köyün erkekleri öte tarafta kurşuna dizilirken, kadınlar ve çocuklar dere kenarında, yanlarına konan bombadan habersiz, militanlar köyü terk ettikten sonra dere­den ayrılıyorlar.ayrılmasalar, köydeki erkeklerin akıbetine kadın ve çocuklar da uğrayacaktı.militanlar, sloganlar atarak kanlı eylemlerini gerçekleştirdiler.kadınların ve çocukların ağlaşmaları ve köyün ta­mamen yanması onlara adeta büyük bir zevk veriyordu.

bi̇r daha okula gi̇tmeyeceksi̇ni̇z
kanlı katliamın gözü yaşlı tanıklarından n.l. " köye geldiler silahlı silahlı adamlar.sırtlarında bombalar vardı.gözümün önünde silahlarını ateşlediler.33 kişiyi kurşuna dizdiler.ben onların yanında duruyordum.hepsi sizin gibi bizim gibi konuşuyorlardı.benim yanım­da bir tane çocuk vardı.çocukları tutuyorlardı "bir daha okula gitme­yeceksiniz." diyorlardı.ben dedim ki: oğlum niye okula gitmesinler ki? birisi elini benim omuzuma dayadı." konuşma sen ne anlarsın?" dedi.köyü üç dört defa dolaştılar kim var kim yok topladılar.allah kimseye göstermesin, göz önünde insanların öldürülmesi çok acılı bir durum."
katliamı gerçekleştirenler köydeki insanları toplarken: "size bir şey yapmayacağız, sadece konuşacağız." diyorlardı.ancak mili­tanların hareketleri ve gözlerindeki ifade durumun hiçte öyle olmaya­cağını gösteriyordu.
militanlar, köyde gerçekleştirdikleri katliamda kinlerini yenememiş olacaklar ki, köydeki evleri, araçları ateşe verdiler.evlerin yanında bulunan ahırlardaki hayvanlar da çıkan yangınlarda diri diri yandılar.

konuşma yapacağiz
başbağlar köyünün muhtarı: "militanlar camiye girdiklerinde sanki beni tanıyorlarmış gibi yanıma geldiler.daha önce teröristle karşılaşmadığım için çok korktum.benim yanıma geldiler.tehditler yağdırıp bütün köyü yakacaklarını; ancak kimseyi öldürmeyecekleri­ni söyleyerek bu eylemin amacının t.c. "ye bir uyarı niteliğinde oldu­ğunu belirttiler.daha sonra erkekleri köyün dışına çıkardılar ateşe başladılar.ben arka sıralarda olduğum için biri göğsümden ikiside bacağımdan üç kurşun yedim.ölmüş gibi yaptım canımı kurtardım." diye anlattı olayı.
yine köyün erkeklerinden yaralı olarak kurtulan s.a. :" cami­de namaz kılıyorduk/i̇kisi kadın çok sayıda militan namaz ortasında ellerinde silahlarla camiye girip namazı bozdular.daha sonra bizi si­lah zoruyla dışarı çıkardılar.bize : "korkmayın sizi öldürmeyeceğiz" dediler. daha sonra bizi köyün yüz metre dışındaki kavaklık bir yere topladılar.burda yaklaşık bir saat propaganda yaptılar."hükümet ku­racağız, t.c. sizi ve bizi türk-kürt-alevi-sünni demeden katlediyor. hesap sormaya geldik.birbirinize sarılın" dediler.daha sonra militan­ların lideri olan kişi telsiz görüşmesi yaptı ve ateş serbest diye bağır­dı.otomatik silahlarla üzerimize ateş açtılar.aramızda sağ kalanları ayrıca yakından ateş ederek öldürdüler.ben kenarda kalmıştım.ölü numarası yaptım.sırtımdan iki kurşun yedim."
silah sesleri dağlarda yankılanıyor.köyün tüm erkeklerini bir araya toplayan teröristler bir buçuk saat propagandadan sonra elin­deki makineli tüfeklerle ölüm kustular.şehit olan masum insanların feryatları ve atılan kurşunların çıkardığı gürültü munzur dağlarında yankılanıyordu.ne çareki başbağlar'dan çıkan feryat seslerini kimse duyamıyordu. katliam sonrasında şehitlerin üzerinde ve etrafında tam beş yüz elli mermi kovanı bulundu.kanlı baskının bilançosu: yirmi dokuz kişi kurşunlanarak şehit edilmiş, biri çocuk biri kadın, dört ki­şi de evlerinin içinde diri diri yakılarak şehid edilmiştir.köyde bulunan tüm evler ve araçlar yakılmış. başbağlar köyü büyük bir ızdırapla sabahı beklemektedir.

geldi̇kleri̇ gi̇bi̇ gi̇tti̇ler
militanlar topluca geldikleri köyden istediklerini elde ettikten sonra gittiler.başbağlar köyü karanlıktır artık.gökyüzü başbağlar'a ağlıyor.birkaç saat önce ne ezanı okuyan hoca, ne ezanın okunduğu cami, ne de camideki cemaatten eser kalmamıştır.
şimdi başbağlar'da yaşlı ninelerin ve çocukların feryat ve fi­ganları duyuluyor.militanlar köyü terk ederken şehitlerin yanlarına bir bildiri bıraktılar.bu bildiriyle ülkemizdeki alevi-sünni çatışmasını çıkarmaya çalıştılar.söz konusu bildiride bu katliamın sivas olaylarına misilleme olduğu belirtiliyordu.

vahşet
30 erkeğin 27' si hain kurşunlara hedef olup can verirken 5 ki­şi de evlerinde diri diri yakıldı. ölenlerin yüzleri tanınmaz haldeydi. kiminin kafatası parçalanmış , kimisinin de bağırsakları vücudundan dışarı çıkmıştı. diğer tarafta tutulan kadınlar sabahın olmasıyla er­keklerini aramaya çıktılar. köyün yüz metre ilerisinde, köyün tüm er­keklerinin parçalanmış vücutlarıyla karşılaştılar.
başbağlar katliamından 14 saat sonra güvenlik kuvvetleri başbağlılar köyüne ulaşabildiler. başbağlar katliamında şehit olan 32 kişi kemaliye' nin başpınar nahiyesinde toprağa verildi . yine aynı gün köyün imamı adil torun, erzincan merkezinde toprağa verildi. köyde bulunan kadınlar ve çocuklar i̇stanbul 'daki akrabalarının ya­nına gönderildi.
bu başlıktaki 117 giriyi daha gör