bazı bilgiler

güse güse
türkiye'ye ilham olabileceğini düşündüğüm bilgiler.

pandemi sürecindeki okul kapanmaları sonrası almanya'da okullarda uygulanan ve türkiye'de de olası kapanmayı önleyecek ve okullarda eğitimin devamlılığını sağlayacak, öğretmenlerin de sağlığını koruyacak bir bilgiyle başlamak istiyorum.

almanlar okullarda şöyle bir sistem kurdu:

ilkokul sınıfları ikiye bölündü ve haftanın yarısı ilk grup, diğer yarısı ikinci grup okula gitti. okula gitmeyen grupta olanlar dersleri evden online takip etti.

daha büyük çocukların olduğu okullarda da sınıflar ikiye bölündü. onlarda da bir hafta ilk grup, bir hafta ikinci grup okula giderken diğerleri dersleri online takip edecek şekilde ayarlama yapıldı.

toplumsal aydınlanmaya kadar bu tedbir hayat kurtarır. hastanelerin yükü azalır. olası rezillikler önlenir.
bu başlıktaki 52 giriyi daha gör