beddua

1 /
the weakest link the weakest link
1- birisinin kötülüğünü veya mutsuzluğunu istediğinizde sarfedilen kötü dilek sözü, kötü dua.
2- duymaktan en çok nefret ettiğim söz veya söz grubu.
azureel azureel
küfür içermeyen sitemkâr ifadelerdir. ("ebenin amına tren girsin" beddua değil küfürdür mesela.)
"allah'ından bul" bedduadır, bunu söylediğiniz kişi, insaf sahibi ise zaten anlar hatasını özür diler, "hakkını helal et" der kurtulur bedduadan.
ha bir de annenin bedduası tutmaz, ama babanınki tutar derler. ana sütü, annenin çocuğuna ettiği beddualara karşı protection +10 veriyor derler bizim köyde.
illusion illusion
yüksek negatif enerji taşıyan söz grubu. esaslı bir beddua söyletenden çok söyleyene zarar verecektir, her bakımdan yanlıştır.
gozuyku gozuyku
bazı yörelerde sadece o yöre insanının anlayabileceği şekilde söylenen ve içeriğindeki acımasızlıkla insanın kanını dondurabilecek sözlerdir.genelde nokta virgül vs. kullanılmadan bir solukta söylendikleri için anlaşılmaları zorlaşır.mesela;

tahtalarağlesin=tahtalara gelesin=öl

yavrularını önüne alasın=çocukların senden önce ölsün

südüğüyün önüne daş dursun=çişini yapama=çatla

cüğerin donuna düşe=anlaşılır fakat anlamak istenilmez.
maia maia
anne ve babanın ettiği bedduanın daima tutacağı söylenir. bir sahipsiz beddua döner dolaşır sahibini bulurmuş derler.
spoiled spoiled
adın gara yerden gele

adın şanın galha

ağzan su tökenin bulunmiya

allah'ın ateşine gelesen

allah dert vere, derman vermiye

ayahlarin küt ola

baba davun yiyesen

bağırsakların bacaklaran dolana

başın bata

bemirat tahtasına uzanasan

boğazan baba çıha

boynun altında gala

boyun devrile

canın bedeninden ayrıla

canın yana

cendegin düzlüklerde gala da gurt, guş yiye

cendegin eşşeginen gele

cigerlerin ağzından gele

cigerleren gan dola

çenen gavurlar bağlasın

çor içen dola

davun vura

delik, deşik olasan

dellene, dağlara düşesen

dilin, dişin kitlene

duvarların altında galasan

dünya ışıği görmiyesen

dört adamın omuzunda gelesen

ecel teyhnesinde yüzesen

eymegin atli, sen yaya olasan

elin, ayağın gırıla

ellerin guriya

ellerin yana uzana

etlerin yere töküle

evinde ölmiyesen

ezrayilin ohuna gelesen

gulahlaran gurşun ahsın

hışıma gelesen

ıssi yatıp, soyuh galhasan

için, dışın garara

iki gözün görmiye

iki gözden, iki dizden olasan

ilan(yılan) ola yerde sürünesen

itinen alamete, gurdunan gıyamete galasan

kiliseye direk olasan

muradın gözünde gala

ohlana, mıhlanasan

on barmağından biri gala, oda dolama ola

ölesen ağlıyanın olmiya

ölün, dirin gorbagor ola

piçaklar altında parçalanasan

sabaha sağ çıkmayasan

seni davun tuta

seni yere giresen

seni vurulasan

seni zukgum yutasan

sol bögründen vurulasan

son nefeste imansız gidesen

toprah basan

uşahların hayrını görmiyesen

uyuz ola, dırnah bulamiyasan

vurucun vura

yuvanda bayguslar öte

zukgum yiyesen

gapına gara kilit asıla

gan gusasan

garnin doymiya

garnın duman dola

garnındakinin heyrini görmeyesen inşallah

gazandığın darı, goydugun elek ola

geberesen, şişesen

gözlerin avucan gele

gözün kor ola

sezginer.com - ınformationen zum thema sezginer. sezginer.com ist die beste quelle für alle ınformationen die sie suchen. von allgemeinen themen bis hin zu speziellen sachverhalten, finden sie auf... sezginer
kurufasulyepilav kurufasulyepilav
umarım hayatın cennet olur...bir sevgilinin aynaya yazılmış lanetidir.bütün aynalarda olduğu gibi burada da sağ solda, sol sağdadır.yani cennet aslında cehhennemdir.

(bkz: araf)
amelie amelie
bir bora öztoprak şarkısıdır,hayran olunasıdır

başına neler gelecek gör bak,
var mı yar öyle el gibi bırakıp kaçmak
kendimi çok özel zannetmiştim,
oysa sen aşkını ellere saklamışsın
yalvaracaksın
inim inim inleyeceksin
kaç yazar bin pişman olursan...

dert olup çığ gibi yağacağım
yel olup keder estireceğim
beni bu kış günü ayazda koyan yare beddua edeceğim...
1 /