beka billah

easy company easy company
tasavvufda fenafillah'ın bir sonraki aşamasıdır. fena fillah allah'ın varlığı içinde yok olmak iken beka billah, allah'ın varlığında sonsuz yaşama ulaşmaktır.

"allahü teala buyurur ki 'ben, kulumun benim hakkımdaki düşüncesi üzereyim ve o beni zikrettiği zaman ben onunlayım. o kendi nefsinde beni zikrederse, ben de kendi nefsimde onu zikred­erim. o beni bir topluluk içinde anarsa, ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. o bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. o bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. o bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gide­rim".

(buhari, müslim, ibni mace, ebu davud, tirmizi, nesai, muvatta)