bende mecnundan füzun aşıklık istidadı var

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
şair eşref çıkmazı
bende mecnundan füzun aşıklık istidadı var
aşık-ı sadık benem mecnunun ancak adı var

kıl tefahür kim senin hem var ben tek aşıkın
leylanın mecnunu şirinin eğer ferhadı var

ehl i temkinem beni benzetme ey gül bülbüle
derde sabrı yok anın her lahza bin feryadı var

öyle bed-halem ki ahvalim görende şad olur
her kimin kim dehr cevrinden dil-i naşadı var

gezme ey gönlüm kuşu gafil feza-ı aşkta
kim bu sahranın güzergâhında çok sayyadı var

ey fuzuli aşk men'in kılma nasihten kabul
akl tedbiridir ol sanma ki bir bünyadı var

fuzuli / gazel
armagnac
bir fuzûlî gazeli.

mende mecnûn'dan füzûn âşıklık isti'dâdı var
âşık-i sâdık menem mecnûn'un ancak adı var

(bende mecnun’da olduğundan daha fazla aşıklık kabiliyeti,
sevmeye doğal eğilim var. gerçek aşık benim mecnun'un yalnızca adı var)

n'ola kan tökmekde mâhir ola çeşmüm merdümü
nutfe-i kâbildürür gamzen kimi üstâdı var

(göz bebeği kan dökmekte maharetli olsa ne olur.
o yetenekli bir tohumdur, senin gamzen gibi bir üstadı var)

kıl tefâhur kim senün her var men tek âşıkun
leylî'nin mecnûn'u şîrîn'ün eger ferhâd'ı var

(eğer leyla’nın mecnun’u, şirin’in de ferhat’ı varsa,
senin de benim gibi bir aşığın var. bununla iftihar et)

ehl-i temkînem meni benzetme ey gül bülbüle
derde yoh sabrı anun her lâhza min feryâdı var

(ey gül ben temkinli birisiyim beni bülbüle benzetme.
onun derde tahammülü yok, her an bin feryadı var)

öyle bed-hâlem ki ahvâlüm görende şâd olur
her kimün kim devr cevrinden dil-i nâ-şâdı var

(öyle kötü haldeyim ki feleğin cevrinden dolayı mutsuz olan her kişi,
benim halimi görünce mutlu olur)

gezme ey gönlüm kuşu gâfil fezâ-yı ışkda
kim bu sahrânun güzer-gehlerde çok sayyâdı var

(ey gönül kuşum aşk semasında gafil gezme.
çünkü bu sahranın yolunda çok avcı var)

ey fuzûlî ışk men'in kılma nâsihden kabûl
akl tedbîridür ol sanma ki bir bünyâdı var

(ey fuzuli nasihatçinin aşkı yasaklamasını kabul etme.
o akılla ilgili bir tedbirdir. bir temeli yoktur.)

...

"sen leyla olmayabilirsin ama ben mecnunum..."

*

şöyle de bir türk müziği gazel formu mevcut;
urfalı bekçi bakır'dan dinliyoruz:
(bkz:
)