benzetim

chicaloca chicaloca
karmaşık sistem tasarımı ve analizinde kullanılan araçlardan biridir. çeşitli koşullar altında, zaman içinde değişiklik gösteren herhangi bir sistemin tavrı, geliştirilen bir "benzetim modeli" ile incelenir. bu model, sistemin çalışması ile ilgili kabuller kümesinden oluşur ve bunlar sistemin ilgilenilen nesneleri arasındaki matematiksel, mantıksal ve sembolik ilişkiler ile ifade edilir.

benzetimin amaca bağlı olarak kullanım şekilleri şu şekilde sıralanabilir;
- belirlenen kriterlere göre önerilen sistemin ne kadar iyi çalıştığının gösterilmesi,
- önerilen sistem tasarımlarının veya politikalarının karşılaştırılması,
- önerilen koşullar altında sistemin performansının tahmin edilmesi,
- sistemin performansı üzerinde hangi faktörlerin etkili olduğunun belirlenmesi,
- en iyi performans değerini veren faktör düzeylerinin bir kombinasyonunun belirlenmesi,
- bir sistemde darboğazların belirlenmesi.

üzerinde çalışacak sistem çalışmaya veya deney yapmaya uygun değilse, sistem henüz tasarım aşamasındaysa, problemin analitik çözümü mümkün değilse veya analitik çözüm mümkün olmasına rağmen matematiksel modelin verebileceği sonuçlar dışında farklı sonuçlarla ilgileniliyorsa ve sistemin davranış analizi yapılacaksa benzetime başvurulur.

benzetimin uygulama alanı çok geniştir;
- bilgisayar sistemleri: yazılım sistemleri, bilgisayar ağları, veri tabanı yapısı ve yönetimi, bilgi işleme, donanım ve yazılım güvenliği.
- üretim: malzeme taşıma sistemleri, montaj hatları, otomatik üretim tesisleri, otomatik depolama tesisleri, stok kontrol sistemleri, fabrika yerleşimi, makine tasarımı.
- işletme: stok ve maliyet analizi, ücretlendirme politikası, pazarlama stratejileri, nakit akış analizleri, tahmin, ulaştırma alternatifleri, işgücü planlaması.
- kamu hizmetleri: askeri silahlar ve kullanımları, askeri taktikler, nüfus tahmini, arsa kullanımı, sağlık hizmetleri, polis servisleri, itfaiye hizmetleri, karayolu tasarımı, trafik kontrolü.
- ekoloji ve çevre: su kirliliği ve temizlenmesi, atık kontrolü, hava kirliliği, hava tahmini, deprem ve fırtına analizi, maden arama ve çıkarma, güneş enerjisi sistemleri, tahıl üretimi.
- sosyoloji: yiyecek/nüfus analizi, eğitim politikaları, organizasyon yapısı, sosyal sistemlerin analizi, refah sistemleri, üniversite eğitimi.
- biyoloji: salgın hastalık kontrolü, biyolojik yaşam çevrimi, biomedikal çalışmalar.