beş yıllık milli refah planı

tonguç tonguç
istisnasız tüm partilerin hazırlaması gereken plandır.

- hassas tarıma geçilerek milli bir politika belirlenmesi,
- gıda krizi senaryosu oluşturularak, buna yönelik tahıl stoklama yapılması,
- sanayide milli üretim seferberliğine gidilmeli, yeni fabrikaların arttırılması sağlanmalı,
- beş yıllık enerji gereksinimi belirlenerek, ona göre milli yaklaşımların ortaya koyulması,
- mevcut özel eğitim sisteminden vazgeçilerek, liyakatın temel alındığı sisteme geçilmesi,
- yerel yönetimler için doğru örgütlenme stratejilerinin belirlenmesi,
- bilim ve sanayide teşvik havuzu oluşturulması, teknoparkların arttırılması, uzak doğu ülkeleri ile iş birliklerine gidilmesi,
- üniversiteler ile sanayinin iş birliği arttırılmalı, üniversitede okuyanların beyaz yakalı olarak çalışma imkanlarının arttırılması,
- çalışma saatlerinin azaltılması sağlanmalı, bu sayede işsizliğin problem haline gelmesinin önüne geçilmesi,
- sinema emekçilerinin desteklenmesi ve global yaklaşımlarının benimsenerek, sinema endüstrisinin büyütülmesi,
- üniversite öncesi eğitimde bilim ve sanat okullarının sayısının arttırılması, meslek liselerinin niteliğinin ve niceliğinin arttırılması,
- kamu atamalarının doğru ve liyakatli bir şekilde planlanması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve tüm illerin gereksinimlerinin karşılanması,
- ekonomi yönetimi için özerk bir yapının kurulması ve meclis tarafından denetlenebilir olmasının sağlanması,
- yargı reformunun yapılması ve anayasanın işler haline getirilmesi