beyin uyuşturmak

jellicle jellicle
günümüzde çeşitli yollarla uygulandığı söylenen, dikkati başka yöne çekmek suretiyle, gerçekleri görmemizi engellemek ya da en doğru şekliyle düşünce üreten zihinleri köreltmektir. tıbbi uygulama olarak kısa vadedeki sonuçları itibariyle elektroşok da bu sınıfa dahil edilebilir.