bihzad

theokoles theokoles
orhan pamuk'un benim adım kırmızı romanında adı geçen iranlı minyatür sanatçısı.

doğum tarihi bilinmemekte,1450 sonra dünyaya geldiği sanılmaktadır. yaşadığı dönemdeki yazarlardan haydar mirza ve dost muhammed onun mîrek nakkaş adıyla tanınan emîr rûhullah'ın öğrencisi olduğunu belirtirler. bâbürlü hükümdarı cihangir ise bihzâd'ın halil mirza adlı bir nakkaşın üslûbunu geliştirmiş olduğunu ileri sürer. xvi. yüzyıl osmanlı yazarı gelibolulu mustafa âlî de bihzâd'ın tebrizli pîr seyyid ahmed'in öğrencisi olduğunu ve onun tarafından yetiştirildiğini zikreder. tarihçi hândmîr, bâbürlüler'in kurucusu bâbür ve tarihçi mirza muhammed haydar, bihzâd'ın ününün artışını, kendisini himaye ve teşvik eden yakın dostu ali şîr nevâî'ye borçlu olduğunu belirtirler. ayrıca, timurlu hükümdarı hüseyin baykara'nın himayesi de bu olağan üstü yetenekli sanatçının her türlü imkânı elde ederek ün sahibi olmasına ve eser vermesine yol açmıştır.