bilgi

vietna vietna
insanın var oluşundan beri insanla birlikte gelişmiş ve yine aynı ölçüde değer kazanmış bir kavramdır. insan hayatını bilgiye ulaşmaya adar bazen. bazen bilgiye ulaşmak için cinayet işler hatta kendini bile öldürebilir.
bir cana malolan bilgi, değer bakımından göreceli olarak kabul edilse de aslında herkesin gözünde ulaşılması zor bir yerde ikamet etmektedir.
bilmek kökünden türemiştir bu kavram. bilmek ise tıpkı bilgiye ulaşmak gibi, kendini bilmekten başlayarak hayatın içinden asla çıkmayarak ve sürekli aklın muhafızı belleğin içinde hiç yok olmayacak bir yere sahip olarak varlığını sürdürmektedir.
bu başlıktaki 70 giriyi daha gör