bilim

1 /
surveyor surveyor
olayların ve oluşumların deneyle, gözlemle ve fen bilimleri kuralları altında inceleyen, sorgulayan davranışlar bütünüdür.
dekomostra dekomostra
insanoğlunun çevresindeki evrende olup bitenleri anlayabilmesi için kullandığı yöntemlerin tümünü birden "bilim" başlığı altında toplayabiliriz. doğayı anlama yöntemidir ama doğal değildir. yani doğada bilim yoktur.

bilimi insanoğlu icat etmiştir ve bilim doğanın umurunda bile değildir diyebiliriz.

kafanız mı karıştı...

şöyle diyelim o zaman. biz doğayı anlamak için bilimsiz yapamayız ve bilimsel yöntemlerden vazgeçemeyiz. ama doğanın bizi anlamak gibi bir derdi yoktur. onun için bilime de ihtiyacı yoktur. doğanın ihtiyacı olmayan bir şey de doğada yer almaz zaten.
x sentos x sentos
nesnel dünyaya ve bu dünyada yer alan olgulara ilişkin tarafsız gözlem ve sistematik deneye dayalı zihinsel etkinliklerin ortak adıdır.
seppuku down seppuku down
bilgiyi edinme, bilgiyi arama, bilgiyi işleme vs. işlerinin toplandığı çatıdır. bilgi işidir. "bilgicilik" anlam ve ses olarak saçma gelebilir ama bilimi tek kelimeyle açıklamak için oldukça uygundur.
native native
üzerine düşünülebilen, tartışılan, nesnel niceliklere aktarılma yoluyla üzerinde tartışılabilen, nesnel ve genel geçer kurallar oluşturmaya çalışan düşünce.
sir da ros floyd sir da ros floyd
denetimli gözlem ve gözlem sonuçlarına dayalı mantıksal düşünme yolundan giderek olguları açıklama gücü taşıyan hipotezler bulma ve bunları doğrulama yöntemi.
mihman mihman
okumadan evvel, şuradan buyrun:
(bkz: bilimden nasibi olmadığı halde bilim diyen denyo)

aslında burada yazacaklarım, bilim üzerine değil pseudo bilim üzerine. yani, sahte bilim.

öncelikle, sahte bilimin karakteristik özelliklerine bakalım.
-ispatlamaya çalışmaz, ikna etmek ister.
-inançlara ve imana hitap ederek saf değiştirmeye zorlar.
-güvencesi kişisel beyanatlar ve hikayelerdir
-literatürü (eper buna literatür denebilirse) sade vatandaşa yöneliktir.
-araştırması (eğer varsa) istisnasız sallapati yapılmıştır.
-standartları, ölçüm hassasiyeti, validasyonu yoktur.
-başarısızlıklar gözardı edilir, mazeret ileri sürülür.
-bilinçli olarak detaylar gizlenir ve mistik bir hava verilir.
-ileri sürülen iddia hiç bir suretle terk edilmez, değiştirilmez.
-hiçbir ilerleme olmaz, somut bir ürüne varılmaz.

bunu aldığım makalenin tamamına distinguishing science and pseudoscience the word "pseudo" means fake. the surest way to spot a fake is to know as much as possible about the real thing-in this case, about science itself.... quackwatch adresinden ulaşabilirsiniz.
1 /