bilimsel sınıflandırma

troke troke
bilimsel sınıflandırma veya biyolojik sınıflandırma, canlı türlerinin nasıl gruplandıracaklarına veya kategorize edeceklerine dair bilimsel temelleri ortaya koyar. modern sınıflandırma, carolus linnaeus 'un türleri fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılması sistemini temel olarak alır. bilimsel sınıflandırma bir bilim olarak taksonomi veya sistematik ile ilişkilidir.

taksonomi'de kullanılan basamakları bütünüyle ele alırsak şu sıralamayı uygulamamız gerekir.

alem (regnum)

alt alem (subregnum)

üst bölüm/üst şube (superdivisio)

bölüm/şube (divisio)

alt bölüm/alt şube (subdivisio)

sınıf (classis)

alt sınıf (subclassis)

infra sınıf (ınfraclassis)

üst takım (superordo)

takım (ordo)

alt takım (subordo)

infra takım (ınfraordo)

familya (familia)

alt familya (subfamilia)

oymak (tribus)

alt oymak (subtribus)

cins (genus)

alt cins (subgenus)

seksiyon (sectio)

alt seksiyon (subsectio)

seri (series)

alt seri (subseries)

tür (species)

alt tür (subspecies)

varyete, çeşit (varietas)

alt varyete, (subvarietas)

form (forma)

alt form (subforma)

kültivar (cultivars)
bu başlıktaki 2 giriyi daha gör