bilişim suçları

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
1
karizmatik
bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi,cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenilen suçlardır.

bilişim suçlarının türleri

suçların türleri tck da suç teşkil edecek tüm suçları kapsaya bilmekte veya bu suçlara zemin hazırlamaktadır. suçların işleme şekilleri;

hakaret, küfür, kredi kartı yolsuzlukları, sahte belge basımı, bilgilerin çalınması ve buna bağlı olarak devam edebilecek suçları kapsamakla, birlikte bunlarla sınırlı olmayıp, günden güne değişiklikler göstermektedir. il emniyet müdürlüğümüz bilgi işlem şube müdürlüğümüz 1999 yılından itibaren değişik birimlerden ve cumhuriyet başsavcılıklarından gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına başlamıştır. 1999 yılında başlayan çalışmalarımız talebin atması nedeniyle bilgi işlem şube müdürlüğü içerisinde bulunan bilgi sistemi büro amirliği bünyesinde çalışmalarını sürdürmüştür. 2002 yılından itibaren emniyet genel müdürlüğü bünyesinde internet ve bilişim suçları şube müdürlüğün kurulması sonucu taşra teşkilatı olarak şube müdürlüğümüz içerisinde bilişim suçları büro amirliği adı altına çalışmalarını sürdürmektedir.

ülkemizde en çok karşılaşılan bilişim şuçlarından örnekler

- başkalarının adına e-mail göndererek özellikle ticari ve özel ilişkileri zedeleme.
- başkalarının adına web sayfası hazırlamak ve bu web sayfasının tanıtımı amacıyla başkalarına e-mail ve mesaj göndermek ve bu mesajlarda da mağdur olan şahsın telefon numaralarını vermek.
- kişisel bilgisayarlar yada kurumsal bilgisayarlara yetkisiz erişim ile bilgilerin çalınması ve karşılığında tehdit ederek maddi menfaat sağlanması
- şirketlere ait web sayfalarının alan adının izinsiz alınması ve bu alan adlarının karşılığında yüklü miktarlarda para talep etmek.
- özellikle pornografik içerikli cd kopyalamak ve satmak.
- sahte evrak basımı gibi çok farklı konuları içerebilmektedir.
not: unutmayın bu tür suçların tek mağduru siz değilsiniz. karşılaşılmış olan durumdan utanmadan tüm deliller ile birlikte en yakın cumhuriyet başsavcılığına başvurunuz.

bilişim suçu ile karşılaştığınızda yapabilecekleriniz

- yasadışı siteler (web sayfaları) ile ilgili şikayetlerinizi 155@iem.gov.tr adlı e-mail ihbar adresine bildirebilirsiniz.
- şahsınız ile ilgili şikayetçi olduğunuz konular ile ilgili elde edebildiğiniz tüm deliler ile birlikte en yakın cumhuriyet başsavcılığına müracaat ederek şikayetçi olabilirsiniz.
- il emniyet müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan tüm tahkikatlarda savcılık talimatı veya mahkeme kararı esas alınmaktadır.
- şikayetçi olduğunuz konular ile ilgili olarak yapılacak çalışma neticesinde ısp(internet servis sağlayıcının) yurt dışında bulunması durumunda adli makamlar tarafından yapılacak olan adli istinabe ile konunun takibi yapılabilmektedir.

bilişim suçları ile ilgili olarak mağdur olmadan önce yapılabilecekleriniz

- şirketinize veya şahsınıza ait önemli bilgilerinizin yer aldığı bilgisayarınız ile özel güvenlik önlemleri almadan internete bağlanmayınız.
- internet ortamında %100 güvenliğin hiçbir zaman sağlanamayacağını unutmayın!
- özellikle chat ortamında bilgisayarınıza saldırılabileceğini;
- chat'de tanıştığınız kişilere şahsınız, aileniz, adres, telefon, işiniz v.s. konularda şahsi bilgilerinizi vermemeniz gerektiğini unutmayın!
- internet ortamında tanıştığınız kişilere kredi kartı bilgilerinizi vermeyin.
- internet üzerinden yapılan yazışmalarınızda karşınızdaki kurumlarla özel bir yöntemle yazışmanızda fayda olacaktır. bu şekilde sizin adınıza birlikte ticaret yaptığınız şirketlere asılsız bilgiler veya sizi kötüleyici bilgiler gönderilse bile karşı taraf bunun sizden gelmediğine emin olacaktır.

bilişim suçları ile yapılan çalışmaların hukuki dayanakları

bilgisayar yoluyla dolandırıcılık tck 503-507: dolandırıcılık ve iflas
bilgisayar yoluyla sahtecilik tck 316-368: sahtecilik suçları
kanunla korunmuş bir yazılımın izinsiz kullanımı 5846'nolu fikir ve sanat eserleri kanunu (fsek)
yasadışı yayınlar tck 125-200: devletin şahsiyetine karşı cürümler;
tck 480-490: hakaret ve sövme cürümleri
tck 426-427: halkın ar ve haya duygularını inciten veya cinsi arzuları tahrik eden ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı: ve diğer anlatım araç ve gereçleri.
bilgisayar sistemlerine ve servislerine yetkisiz erişim ve dinleme "bilişim alanında suçlar tck 525a, b, c ve d". maddeleridir.

yeni tck'da bilişim suçları

1 nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni tck'nın kapsamında, bilişim sistemlerine karşı işlenen suçları da gerekçeleriyle birlikte yer alıyor.


bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması kapsamındaki suçları tanımlayan kanun maddeleri tck'nın 243 -246.maddelerinde yer alıyor.

bilişim sistemine girme

madde 243. - (1) bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.

(2) yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

madde 244. - (1) bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen, bozan, sisteme hukuka aykırı olarak veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen, erişilmez kılan, değiştiren, yok eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

madde 245. - (1) başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

madde 246. - (1) bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

kaynak: iem.gov.tr
pitipiti
ytck'nın 243.,244. ve 245. maddelerinde düzenlenen suçlardır. bu suçların yanısıra, bir bilişim suçu dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarının nitelikli hallerini oluşturuyorsa,neticesi bakımında yalnızca bir bilişim suçu teşkil etmeyecektir. örneklendirecek olursak;
bir kişinin msn hesabını çaldığınızda/hukuka aykırı olarak girdiğinize bir bilişim suçu işlemiş olacaksınız. ancak bu kişinin çalmış olduğunuz hesabındaki kişilerle o kişiymiş gibi konuşarak, kendinize kontör göndermesini ikna etmeniz ve size kontör gönderilmesi nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturacaktır.
bunun nedeni ise, nitelikli dolandıcılık yahut nitelikli hırsızlık türü suçların madde metinlerinde zaten bilişim unsurunun aranıyor olmasıdır.
neondental
digital çagı yaşadıgımız günümüzde kriminal açıdan post-modern kriminolojinin kapsamına giren suç çeşidi. kriminolojik açıdan diger suç türlerine göre katlanarak çogalarak diger suç türlerinden ayrışmaktadır. teknolojiden sistemli olarak yararlanan hemen herkes bir bilişim suçu magduru olabilmekte gelen çok sayıda mailini kontrol ederken dikkatsizce kendisi ile ilgisi olmadıgı halde aksini düşünerek açtıgı kötü amaçlı bir mail ile tuzaga düşebilecegi bir suç türüdür. bilişim suçları açısından en tehlikelisi ve kamu otoritelerininde en agır müeyyide uygulaması gereken bilişim suçu türü çocuk istismarına dayalı çocuk pornografisi olmalıdır. özellikle iskandinav ülkelerinde bilişim suçları arasında en önemsenen suç çeşididir. yaygın görüşün ve sanılanın aksine protopleşen ve sembolize edilmeye çalışılan hacker imajının aksine bilişim suçları organize suç örgütleri tarafından yapılan yasadışı faaliyetlerdir. en yaygın türleri banka hesaplarına yönelik bilgi edinme, e-ticaret yolu ile sahtekarlık yapma, kredi kartlarına yönelik sahtekarlıklardır. ayrıca çeşitli şirketlerin ve kamu kuruluşlarının güvenlik aglarına sızarak önemli bilgilerine ulaşma ve bunu maddi çıkar amaçlı kullanmakta bilişim suçlarının yaygınlaşan uygulamalarına örnek teşkil etmektedir. diger çeşitleri ise yabancı tanımları ile söylemek gerekirse trojan, spayware ve malware gibi bilgisayar virüsü olarak genelleştirilerek türkçeleştirilen virüsleri yüzbinlerce ve milyonlarca bilgisayara yayarak bilgisayar güvenligi firmalarına bunları önletici yazılımları pazarlama mantıgına dayalı suçlardır. işin ilginci ise bilşim suçlarına dayalı tehdidin yani siber tehdidin milli güvenlik kurulunun gündemine alınması ve ulusal güvenligi tehdit edici bir unsur olarak algılanmasıdır. ülkemizde global olarak çeşitli ülkelerin emniyet teşkilatlarında kullanılan çok sayıda program ve uygulama ülkemiz emniyet birimlerinde de kullanılmaya başlanmış emniyet teşkilatı içerisinde bilişim suçları birimleri kurulmaya başlanmıştır. ülkemizde halen profosyonel anlamda bilişim suçları ile ugraşan firmalar bulunmakta çeşitli egitim kurumları ve sivil toplum örgütleri tarafından bilişim suçları egitimi verilmektedir. bilişim suçlarının en spesifik konuları ile ilgile profosyonel çözmler sunan firmalar ve egitim kurumları mevcuttur. globalleşen günümüz dünyasında bilişim suçları ulusal güvenlik sorunu olarak algılanmalı ve organize ve suç olarak tanımlanmalıdır.
hukuk112
her geçen gün teknolojinin ve bu teknolojilere erişilebilirliğin artmasına paralel olarak bilişim sistemlerine yönelik işlenen suçlar da artmaktadır. siber suç, bir bilişim sisteminin güvenliğini ve / veya buna bağlı verileri ve / veya kullanıcısını hedef alan ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlardır. siber suçu diğer suçlardan ayıran özelliği bir bilişim sistemi olmadan işlenememesidir. bu suç türü bilgisayar ve internete özgü suçlar olarak da adlandırılabilir.
5237 sayılı türk ceza kanununda bilişim suçları "bilişim alanında suçlar" ve "özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar" olmak üzere iki ayrı bölümde düzenlenmiştir. bununla birlikte; aynı kanunun bazı bölümlerinde çeşitli suçların bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmesi suçun nitelikli yani ağırlaştırıcı nedenleri arasında belirtilmektedir. bilişim sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları bunların en önemli örnekleridir. türk ceza kanununda bilişim suçu olarak nitelendirilebilecek suç tiplerinin yanı sıra bilişim sistemi aracılığıyla işlenebilecek ancak yalnızca bilişim suçu olarak tanımlanamayacak suç tipleri de yer almaktadır. gelişen teknoloji ve yeni suç işleme modellerinin ortaya çıkması nedeniyle bu suç tipleri arasındaki ayrım net ve kesin değildir.
bilişim alanında suçlar bölümünde; hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme ve sistemde kalma suçu (md. 243), bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, bozulması, verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi suçları (md. 244/1-2) bilişim sistemi aracılığıyla hukuka aykırı yarar sağlama suçu (md. 244/4) ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları (md.245) yer almaktadır.
özel hayata ve hayatın gizliliği alanına karşı suçlar bölümünde; kişisel verilerin kaydedilmesi (md. 135), kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu (md.136) ve verilerin yok edilmesi suçu (md. 138) yer almaktadır.
türk ceza kanunun çeşitli bölümlerinde bilişim sistemleriyle de işlenmesi olanaklı olan suç tipleri olarak; haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu (md.132), haberleşmenin engellenmesi suçu (md. 124), hakaret suçu (md.125), bilişim sisteminin kullanılması yoluyla işlenen hırsızlık suçu (md. 142/2-e), bilişim sisteminin kullanılması yoluyla işlenen dolandırıcılık suçu(158/1-f) ve müstehcenlik suçu (md.226) yer almaktadır.
5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununda da bir kısım bilişim suçları düzenlenmektedir. bununla birlikte, aynı kanunda bilişim yazılımları da eser kavramına dahil edilerek koruma altına alınmıştır. fikir ve sanat eserleri kanununda yer alan bilişim suçları ise mali, manevi ve bağlantılı haklara tecavüz suçları (md.71), eserin topluma sunulması sırasında görülen bilgiler ve bu bilgileri temsil eden sayılar veya kodların yetkisiz olarak ortadan kaldırılması veya değiştirilmesi suçu (md.71/2) ve koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri suçu (md.72) yer almaktadır.

ayrıca elektronik imza kanunun 16. ve 17. maddelerinde de elektronik imza oluşturma verilerinin izinsiz kullanımı suçu ve elektronik sertifikalarda sahtekarlık suçu da bilişim suçu olarak karşımıza çıkmaktadır.
gerek türk ceza kanununda gerek fikir ve sanat eserleri kanununda ve diğer kanunlarda yer alan suçlar başlı başına bir yazı konusu oluşturmaktadır. burada sadece bilişim suçlarının neler olduğu ve hangi kanunlarda yer aldığını belirtmekle yetinmekteyiz. fikri mülkiyet hukuku ve ceza hukuku ayrı hukuk disiplinleri olup kendilerine özgü mantığı, sistematiği ve terminolojisi olan hukuk dallarıdır. bu hukuk dallarından kaynaklanan hakların korunması da başlı başına ayrı birer inceleme konusudur. dolayısıyla bu yazımızda genel bilgi ve kavrayış vermek amacı taşımaktayız.
son olarak belirtmek isteriz ki; avrupa siber suç sözleşmesi, 22.04.2014 tarih ve 6533 sayılı "sanal ortamda işlenen suçlar sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun" ile onaylanarak yürürlüğe girmiş ve avrupa siber suç sözleşmesi de iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiştir.
bilişim suçlarının çok ciddi bireysel ve toplumsal sonuçları bulunduğundan bu suçlara karşı yürütülecek mücadele de çok boyutlu olmak zorundadır. ceza normlarıyla sağlanmaya çalışılan koruma bilişim suçlarıyla mücadelenin yalnızca bir boyutudur. diğer bir boyutu ise bilişim sistemi kullanan kişilerin, kurumların ve devletlerin bu konuda almaları gereken tedbirler ve ceza hukuku dışında özellikle sanal alanın hukuksal bir alan haline gelmesi için yapmaları gereken düzenlemelerdir. bilişim suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması teknik uzmanlık bilgisi ve deneyimi gerektirmektedir. bu nedenledir ki; soruşturma makamları ve kovuşturmayı yapan mahkemelere özel teknik bilgiye haiz yargı mensupları atanmalı ve anılan kurumlara özel yetki ve muhakeme kuralları getirilmelidir. 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun 134. maddesi ve bu yönde bir yönetmelik olsa da uygulamada halen teknik bilgi yetersizliğinden eksiklikler bulunduğu da bir gerçektir.

av. şebnem tuğçe tuğal'ın makalesinden alıntıdır.
digital militia
işleyişi hakkında zerre kadar bilgimin olmadığı suçlardır.

şimdi internette browsing yaparken çocuk pornosu dağıtan bir siteye denk geldim, şikayet edeceğim, bu bağlantıya ulaştım: ihbar web ıhbarweb

konu "çocukların cinsel istismarı" olması ötüründen vazgeçtim, zira sitedeki içerik pek de istismar değil, bildiğin katalog çekimi gibi bir şeydi. sanıyorum ki 15-16 yaşındaki kızlar, herhangi bir cinsellik yok, sadece o yaştaki bir kızın normalde giymediği kıyafetler var. ee, şimdi bu konuda uygulanan usül ne? site deep web'den bir siteye yönlendiriyor kullanıcıyı, sitenin pedofili yuvası olduğu her şeyinden belli de, bir çıplaklık ya da cinsel istismar olayı yok.

ne bu mevzu, nasıl oluyor şimdi? çıplaklık olmadığı sürece 15-16 yaşından küçük kızları giydirin pornocu gibi, koyun internete. ee, yaptırım? yok, sanıyorum olamaz da.

komik.
justjustice
bilgisayar, tablet, cep telefonu, pos makinası gibi araçlar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen suçlara bilişim suçları denilmektedir. bilişim suçu terimi yerine bilgisayar suçu, internet suçu, elektronik ortamda işlenen suçlar gibi kavramlar da kullanılmaktadır. bilginin elektronik ve teknolojik araçlar kullanılarak aktarılmasına bilişim, bu süreçte işlenen suçlar da bilişim suçları olarak tarif edilebilir.

bilişim suçlarının tespiti için çoğu zaman microsoft corporation şirketinden yardım alınmaktadır. öncelikle erişilen bilişim sisteminin müştekiye ait olup olmadığı belirlenmektedir. işlenen bilişim suçunun özelliğine göre kullanıcıların ip adresleri tespit edilmekte, bilgisayar harddisklerine el konularak incelenmektedir. şüpheli, söz konusu bilgisayarı veya elektronik aracı başkasının kullandığı savunmasını ileri sürüyorsa bu savunma çerçevesinde başkasının sisteme girip girmediği incelenmektedir. eğer şüpheli kendi bilgisayarı veya elektronik aracı dışında bir bilgisayar veya araç kullanarak mağdurun sistemine girmişse buna dair inceleme ve araştırma yapılır, varsa bu hususla ilgili tanıklar dinlenir. bilişim suçları yalnızca teknoloji kullanılarak ispatlanmaz, bilisim suçunun özelliğine göre tanıklarla da sonuca ulaşılabilir. bilişim suçları nelerdir bilişim suçları nelerdir? bilişim suçu nedir? bilişim suçları şikayet süresi, bilişim suçları nasıl tespit edilir? avukat baran doğan
1