bir devletin en önemli görevi

nautilus nautilus
insanlarına yaşanılır bir ortam yaratmasıdır. sağlık, eğitim, barınma ve iş gibi olanakları vermektir. güvenliğini sağlamaktır. gerisi palavra.

bakın iran 40 yıldır insanlarını nükleer bomba yapmakla, ortadoğu ya hakim olma hayaliyle sefil etti. aynı salaklığı sürdüren bir sürü ülke var. insanlarına beş kuruş değer vermiyorlar.

ver gereksiz şeylerle övünmeyi, ver uhreviliği, ver 1940 japonyası gibi, almanyası gibi, fransa kralı louis gibi imparatorun gökyüzünün gölgesi olması borazanlığını, insanlar sefil olsun.