bir sergiden tablolar

chopin in rüyası chopin in rüyası
rus soylusu bir ailenin mensubu olan modest mussorgsky, lenin'in devrime giden yolunu hazılayanlardan çernişevski'nin fikirlerinden de etkilenmiş, mülkiyet ilişkilerini de sorgulamıştır. bestecinin ressam- mimar arkadaşı viktor hartman'ın ölümünden sonra anısına yazdığı post modern denebilecek harika piyano eseridir. onun alkolizm deryasındaki karmaşası en iyi bu eserden anlaşılabilir.

serfliğin kaldırılmasından sonra rantiye babasının finansal desteğini de yitiren bestecinin diğer besteci arkadaşlarıyla yaşadığı dönem en verimli dönemidir. çoğu rus erkeğinde görülen alkolizm sendromu kendisine askeri okuldaki sıkı disiplin döneminden mirastır.

hartman'ın ölümünden sonra rastlantısal olarak topladığı tabloları genelde sade görünümler içermesine rağmen eserin yapısı karmaşıktır, bir bütünlük içermez. besteci bu en büyük eserinde bütünlük içermeyen bir yapı kullanarak beethoven'dan miras senfonik müzik geleneğini hırpalamış olup bu nedenle post modern sınıfına alınabilir.

zaten post modernizm, karmaşanın içinden bütünü yakalamak değil midir?