birsendahavar

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
07 meme ucu olan var mı
t.c. aile ve sosyal politikalar bakanlığı, engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü ve unicef türkiye işbirliğinde yürütülen bir projedir. hedef engelli çocuklar, onların aileleri ve toplum arasındaki sosyal mesafenin azaltılmasıdır.

her insan yaşamının belirli bir kesitinde engellilik durumuyla karşılaşabilir, bu kişiler genellikle kendi kişisel özellikleri kadar çevresel ve toplumsal koşullar, toplumsal algılama biçimleri nedeniyle engelli duruma gelirler. engelliliğe yaklaşımda sosyal model, topluma ve kurumlarına katılımın önündeki engellerin engelli kişinin kendisinden çok çevreden kaynaklandığını, bu engellerin azaltılabileceğini, ortadan kaldırılabileceğini ve böyle yapılması gerektiğini savunur.

bm çocuk haklarına dair sözleşme, engelli çocukların “saygınlıklarını güvence altına alan, özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal yaşama etkin biçimde katılmalarını kolaylaştıran koşullarda eksiksiz bir yaşama sahip olmalarını” öngörmektedir.

diğer çocuklarla karşılaştırıldığında, engelli çocuklar kötü beslenme ve ölüm, aşırı yoksulluk, kaliteli sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamama, ayrımcılık, terk edilme ve suiistimal gibi risklere daha açıktırlar. yapılan bilgi, tutum ve uygulama araştırması, türkiye’de yaşayan engelli çocukların sosyal yaşama katılımda, eğitim sisteminde ve toplumsal yaşamda dışlandığını ortaya koymuştur.

bizce engelli olan, olmayan bir arada olmalı, birbirimizi anlamalıyız, çünkü hepimiz aynı haklara ve aynı ihtiyaçlara sahibiz. pek çocuğumuz aynı isimleri paylaşıyoruz. bir sen daha var projesi ile engelli çocuklar, onların aileleri ve toplum arasında var olan bu sosyal mesafenin kapanmasını hedefliyor ve birlikteliğimizin bizi nasıl güçlendireceğine dikkat çekmek istiyoruz. çünkü biliyoruz ki, ancak biz bir araya gelirsek, birbirimizi tamamlarız, çocuklarımız ise daha güzel, daha kucaklayıcı bir toplumda yaşar.

şimdi desteğinizi bekliyoruz.siz de engelli çocuklar ve toplum arasındaki sosyal mesafeyi azaltmak için sözünüzü verin.


imza kampanyasına katılmak için: `http://birsendahavar.gov.tr/default.aspx`