birşey

queenie queenie
durulmuş bir ömrün ortasında
''her şey''in var ''birşey''in yok biliyorsun
her şeyin var olmasının rahatlığında
sırtını her şeye dayamış yaşıyorsun
biliyorsun hayatı dile getirmenin anlamı
onu damarlarımızda duyabilmekten geçer.
ayaklarımızı toprağa basmanın güveni
göklerdeki belirsizliğin heyecanına
ve dağların yanakılarındaki dönüşüme
tanımadığın birinin sana bakarkenki
hesapsız ve sitemsiz gülüşüne
hayatın sana nasıl olduysa sunduğu
ikinci ve tuhaf şanslara
gençlikte bizi karşılaştırmayan
ama aynı adımların izlerini taşıyan
aynı kentin sokaklarına sonradan yakaladığın herşeye
arkanı dönme kulak ver---
herşeyin var olmasının rahatlığında
sırtını ''her şeye'' dayamış yaşıyorsun
oysa kanının sesini duymak için
yaşamın anlamını tamamlamak için
her şeyin var ''birşey''in yok biliyorsun!

feza nun