bitkisel

tekil kişilik tekil kişilik
canlı bir varlık demektir bitki.
yaşar, büyür ve ölür.
tıpkı insan ya da hayvan gibi...
bitkisel dediğimiz şey bizim için çok olağan çok sıradan bir şey!
bitkiden elde edilen anlamında.
ne olacak ki bitki işte, bağırmaz, çağırmaz, ses çıkarmaz öyle mi!?
hayır yanlış biliyorsunuz!
çünkü onlar bizi duyuyor hatta bizim için üzülüyorlar...
bir de seviyorlar.
evet seviyorlar!