boston tea party

mavio mavio
amerikadaki kahvenin çaya olan üstünlüğünün sebebi olarak bu olay gösterilir*. komşuları var amerika'nın bir de kahve üreten tabi.

kızılderili kıyafetleri giyen çılgın amerikalıların gemi batırdığı olaydır özetle.
lenore lenore
fransayla yapışan savaş sonucunda mali zarara ugrayan ingiltere, yine bu zamandaki boşluktan faydalanarak gitgide özgürleşen kolonilere hadlerini bildirmek ve savaşın zararını karşılamak amacıyla stamp act, townsend acts gibi ağır vergiler yükler. kendilerini temsil etmeyen hükümetin yürülüğe koydugu vergileri ödemek istemeyen koloniler bu duruma karşı çıkarlar.bu sırada east ındia company adındaki bir şirket ingiltere hükümetinin yardımıyla amerikaya çay sevkiyatını tekeline alır hatta hükümet ithal çay üzerindeki vergiyi de düşürür.
bunun üzerine new york ve philedelphia'da gelen gemilerin demir atmaları koloniler tarafından engellenir. ve 16 kasım 1773te bostonda bazıları kızılderili kılığına girmiş yaklaşık 200 kişi geri dönmeyen 3 gemiyi yağmalar ve tüm çayları denize döker.
bu olay amerikan bağımsızlığının kazanılmasında büyük rol oynar.
ahmak ı hayal ahmak ı hayal
amerikalıların, daha o zamanlardan protestolarını bile şova dönüştürmesi; giyidikleri kızılderili kıyafetleri, ve eyleme seçtikleri isim sanki o günlerden bu zamanlarına tutulmuş bir ayna gibi. adam olacak çocuk tarihinden belli oluyor.
timbuktu timbuktu
amerikan kolonilerinin birçoğu vali ve belediye başkanlarını, kurulduğu ilk günden beri şehir meclisleri yoluyla kendileri seçerdi. yanlış hatırlamıyorsam sadece virginia kolonisinin valisi kral tarafından atanırdı. kendi kendilerini yönetme tecrübeleri hayli gelişmiş olan bu kolonilerin, kraliyete bağlılıkları çevredeki fransız, ispanyol ve kızılderili tehlikesinden dolayı sembolik düzeydeydi. resmiyette bağımsızlıklarını ilan etmenin, bu dış tehditlerle kendi başlarına yüzleşmek zorunda kalmak anlamına geleceğini biliyorlardı. üstelik kraliyet amerika'daki topraklarıyla fazla da ilgili değildi. tüm new foundland eyaletinin yıllık vergisi temsili bir bizon kürkü ile kızılderili tüyü idi. fakat ekonomik olarak çok hızlı gelişen koloniler anavatanın sermaye çevrelerini rahatsız etmeye başladılar. ilk dönemler anavatandan işlenmiş ürün ithal edip, hammadde ihrac eden koloniler giderek kendi sanayilerini kurmaya yelteniyorlardı. üstelik hammade ve aramal için başvurdukları ilk liman ingiltere değildi. diğer kolonilerle ve fransızlarla bağımsız ticaret yapmaya başlamışlardı. londra'daki meclis bu durumu kendi lehine çevirmek için, ingiliz kolonilerinin sadece ingiltere'yle ticaret yapabileceği yönünde bir kanunu oylayınca; massachusets ve philedelphia meclisleri krala bağlı olduklarını ama londra'daki meclisin kararlarını tanımadıklarını deklare ettiler. nasıl kolonilerdeki şehir meclisleri kendi halkları adına yasa çıkartabiliyorlar, ama londra yada liverpool için yasama yetkisi kullanamıyorlarsa, ingiltere'deki meclisin de koloniler için hiçbir bağlayıcılığı olmadığı dile getirildi. ama büsbütün imparatorluktan kopmak niyeti de taşımıyorlardı. bu sefer kral devreye girdi; koloni yurttaşlarının burunlarını sürtülmesi gerekiyordu. madem ki meclisi tanımayıp kraliyete sadakatlerini dile getiriyorlardı; o zaman vergi koyma yetkisi olan kral onları bizzat cezalandıracaktı. ve tüketim emtiasını da kapsayan çok geniş bir ürün çeşidine gümrük vergisi koyuldu. amerika'da üretilen malları, yeni yüksek vergi yükü altında hiç bir müşteri talep etmiyordu; üstelik hala bir çok zorunlu tüketim malını kendisi üretemeyen, avrupa sanayisine bağımlı kolonilerde kıtlık tehlikesi başgöstermeye başlamıştı. işte amerika'daki ilk onüç koloniyi bağımsızlık savaşına iten sebeplerden en birincisi bu vergi sorunuydu. kral sonra diğer bir çok vergiyi kaldırsa da sadece otoritesini tamamiyle hiçe saydırmamak için, çay vergisini kaldırmamakta direndi. boston halkı limandaki gemilere çıkıp ingiliz gemilerini yağmaladılar ve sonrası malum.

(bkz: 4 temmuz 1776)
düşünceli ren geyiği reoman düşünceli ren geyiği reoman
hem bir eylem hem de örgütlenmedir. daha sonra amerikan bağımsızlık mücadelesinin temeli sayılacaktır. ilham olması dileği ile:

ilgili yazım:boston çay partisi yoksa ordu fındık partisi olsun

amerikan tarihindeki nadir güzel işlerden birini anlatayım size. boston çay partisi ismindeki sevimlilik ve teyzemsi havanın aksine amerikan bağımsızlık mücadelesinin ilk kıvılcımını ortaya çıkarmış bir harekettir. 1773 yılı, amerika'nın ingiliz kolonisi olduğu yıllardan biri. bizim çocukluğumuzdan beri sağı solu işgal eden o görmemiş bürokrasi ve ekonomi de bir zamanlar birinin sömürgesiydi..
devamı için:
www.cemmansur.com