british east india company

atkısıyla dolaşan adam atkısıyla dolaşan adam
1600-1874 yılları arasında britanya'nın hindistan şubesi vasfını üstlenen şirket(bkz: kumpanya) olmakla beraber türkçeye britanya doğu hindistan kumpanyası olarak çevirilebilir. east india company'nin, britanya'nın uzakdoğu'daki kolonilerinin idaresini üstlendiği ve ada için bir bölge müdürlüğü işlevi gördüğü doğrudur. şirketin nüfuz alanı hindistan başta olmak üzere çin, mançurya, japonya ve bangladeş'i de kapsıyordu. east india company'nin altkıtadaki faaliyetleri hem britanya'da sanayi devriminin gelişmesi ve ekonominin merkezileşmesi için kilit bir rol oynarken hem de uzakdoğu halklarında britanya ve genelde batı'ya karşı öfkeyle dolu isyanlara sebep olacaktı.

bunların arması varmış bir de(bkz: taklitlerinden sakınınız):