brom

chaconne chaconne
simgesi: br
grubu: 7a (halojen)
atom numarası: 35
bağıl atom kütlesi: 79,904
oda sıcaklığında: sıvı
erime noktası: -7,1°c
kaynama noktası: 59,25°c
yoğunluğu: 3,119 g/l
keşfi: 1826 - antoine j. balard
atom çapı: 1,12 å
elektronegatifliği: 2,96
elektron dizilimi: 1s22s2p63s2p6d104s2p5
yükseltgenme basamağı (sayısı): ±1, 5