buck

flavius flavius
ing. 1) aldırışsız, salaş delikanlı.
2) antilop, tavşan, geyik, koyun, keçi gibi hayvanların erkeklerine verilen genel ad.
3) dört ayağı üzerinde zıplamak.
4) binicisini üzerinden atmak.
bu başlıktaki 7 giriyi daha gör