çağırmak

dudu hatın dudu hatın
birinin gelmesini kendisine yüksek sesle söylemek, birisine buraya gel diye seslenmek.
"sucuyu çağır da su alalım"

birinin bir yere gelmesini istemek.
"arkadaşlarını yemeğe çağırmak istemişti"
"hoşlanılan kişiyi kahve içmeye çağırmak"