çağrışımın dayanılmaz hafifliği

lengineer lengineer
başlığa bakarken biryerlerden gelmesini beklediğiniz çağrışımın size hafiflikten öte gerginlik hissi vermesiyle çelişen söz dizimi.