ce

1 /
hell guardian hell guardian
hükümetin avrupa'ya uyumluluk olayını iyice abartması yüzünden,son üründe değil de ürünün yapıldığı her ara parçada(sub-component) da artık türkiye'nin istediği onaydır.keza bırakın bize gelen malları,sadece avrupa'ya gelen mallarda bile bu onayı bulmak imkansızdır.koca dünyada birkaç tane firma bu kaliteye ulaşabildiği için avrupa birliği ülkeleri bile sadece son üründe bu onayı ararlar.
azwepsa azwepsa
ce bir standart ifade etmez ancak kullanım güvenliği, kullanıcı güvenliği gibi şeyler ifade eder. ce damgası olan ürünlerin sağında solunda "burnunuza sokarsanız boğulursunuz", götünüze sokarsanız basur yapar" gibi uyarılar vardır. bu uyarılarla ürünün en güvenli ve etkili nasıl kullanılabileceği hakkında kullanıcı bilgilendirilir. ce damgalı bir ürün hele de üstünde "burnuna sokarsan boğulursun" yazıyorsa ve sen de sokarsan boğulursun ve şirkete üründen dolayı dava açamazsın. ama bi şekilde kulağına sokup da kendini boğabilirsen davayı açabilirsin. ya da ce damgası var ama burnuna sokmanın sakıncası ile ilgili bir uyarı yoksa ve sen soktun ve de öldünse miras bırakamadığın arkandakiler şirkete tazminat davası açabilir. bu kullanıcı ya da tüketici için bir güvencedir.

eğer ki ce damgası yoksa ve sen de onu burnuna soktun ve öldünse arkandan sadece salaktı öldü denir. şirket senin bu salaklığından dahi sorumlu tutulamaz. çünkü zaten sana benim ürünüm burna kaçırmazsan öldürmez gibi bir güvence vermemiştir hatta burnuna kaçırma onu bile dememiştir. senin aklı seliminin bunu idrak etmeye yeterli olduğunu farzetmiştir.

ha avrupa piyasası tüketicisini korumak için bu damgayı da şart koşar.
aytok aytok
eklendiği isme eşitlik anlamı katan ek. eşitlik eki diye de bilinir. ismin hal eklerindendir; fakat son yıllarda fonksiyon değiştirerek yapım eki gibi kullanılmaya başlandı bu ek: türkçe, almanca, ingilizce...gibi.
ludwig ludwig
avrupa birliğinin,teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla,ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği yeni yaklaşım politikası kapsamında hazırlanan yeni yaklaşım direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve conformité européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir birlik işaretidir.
1 /