cenap şahabettin

2 /
lord manchester lord manchester
tiryakisiyim hem kendisinin hem de tiryaki sözlerinin.
yalanda baştan çıkarıcı bir uyanıklık görüntüsü vardır: onun için zeki görünmek isteyen bir kişi akılsızları kendine çok çeker.
mehpeyker mehpeyker
servet-i fünun döneminin şairidir.öğrenim görmek için gittiği fransa'da parnas şairlerden tablo gibi şiir yazmayı sembolist şairlerden ise şiirde ses ve musiki'yi öğrenmiştir.
kendisinin asıl mesleği doktorluktur(cildiye doktorudur).
ilk tablo gibi şiiri şiirlerinde o kullanmıştır.şiir tasvirini üçe ayırır kendisi;
1)alegorik tasvirler
2)ev içi tasvirleri
3)doğa tasvirleri(gece tasvirleri)

1)alegorik tasvirler:bunu mürg-i siyah(siyah kuş) adlı şiirinde görürüz:ağaçtan düşerek sert bir kayaya çarpmış,canı yanmış ve meçhul bir elin kalkmasını önlediği zavallı bir kuşu tasvir eder. bu şiir temasını şair,bir kaç manzumeden sonra bırakmıştır.
2)ev içi tasvirler:hab-ı seher adlı şiirinde , uyuyan bir anne ve çocuğunu tasvir etmiştir.bu uyuyan iki yaratık adete bir meleğe benziyordur.aynı zamanda bu şiirinde annenin altın sarısı saçları,meleksi edası okuyucunun gözleri önüne serilmiş bir tablo gibidir.
bir başka örnekte ise;cam kenarında oturan bir genç kızı tasvir eder.bu genç kız cam kenarında oturarak sevgilisinin gelmesini bekler.dışarıdan gelen her ayak sesini sevgilisinin sanar.
3)doğa tasvirleri:şairin şiirlerinde en çok kullandığı tema budur.özellikle gece tasvirleri onun baş temalarından biridir(aynı zamanda bütün servet-i fünun şairlerinin de)
'' bir ağaç altında aks-i mah uyur'' bu şiiri hazine-i fünun dergisinde aks-i mah adıyla yayınlanmış bir manzumedir.şirin konusu;güneş batar,gökyüzü mavi bir güher gibi etrafı aydınlatır ve ayın ışığı sevgilinin güzelliğini arttırır.
şair doğaya bir ruh yükler.ona baktığı zaman ruhunda canlananları değil , aynen gördüklerini yazar.şiirlerini okuduğunuz zaman gözlerinizin önüne bir resim serilir.o şiirlerinde imgeciliği kullandığı için ahmet mithat efendi ona dekadan adını takar ve bu isim tüm servet-i fünun şairlerine mâl edilir.(bkz: dekadan).
musikî;şehabettin'in şiirlerinde şiirlerinin konusuna göre bazı ünlü ve ünsüz harfleri özellikle kullanır.özellikle elhan-ı şita adlı eserinde karın yağışını sevgilisine bir orkestra gibi dinletmiştir.türk edebiyatında şiirde musikiyi ilk defa cenap şehabettin kullanmıştır.daha sonra onu nazım hikmet gibi büyük şairler takip etmiştir.
martenicka martenicka
edebiyat hocasının bize ''doktor olsun diye avrupa'ya gönderdik; sembolist oldu geldi'' şeklinde öğrettiği şair ve yazar.aklımdan hiçbir zaman çıkmayacak.
feridun attar feridun attar
türk şairlerine sembolizmi ve parnasizmi öğreten şahabettin sanat sanat içindir anlayışını benimsemiştir. aruz ölçüsüyle yazdığı eserlerininde ahenge ve müzikaliteye önem vermiştir.
isetö ev rom isetö ev rom
oğuz atay'ın kıvrak zekasından nasibini alan kişi. turgut kendince mühim bir söz eder. sonra, tam cenap şahabettinlik bir söz, harcanıyoruz anasını satayım der.
toyboy toyboy
lisedeyken ismi ile kullandığı akımı ve ismini unutamayacağım büyük yazardır. cenab şahabettin pornosizm pardon parnasizm..
2 /