cevat abbas gürer

orgomelih orgomelih
mehmet cevat abbas gürer, (d. niş. 1887 – ö. yalova. 1943) türk asker, siyasetçi, mustafa kemal paşa’nın 3 yaverinden birisi.
1887'de balkanların niş kentinde doğdu. şerif abbas bey'in oğludur. 13 aralık 1905'te harp okulu'na girdi. 1 eylül 1908'de piyade teğmen rütbesiyle mezun oldu. 3. ordu emrine verildi. manastır harp okulu'nda öğrenci iken ittihat ve terakki cemiyeti'ne girdi. 19. alay’da görevli olarak preşova, komanova, koçana ve köprülü'de bulundu. aralık 1910'da selanik yedek subay adayları talimgâhı'nda görevlendirildi. mart 1911'de takip taburu'yla selanik ili sınırları içinde eşkıya takibinde görev aldı. yılın sonunda 37. alay yaverliği'ne atandı. 19 ekim 1912'de üsteğmenliğe yükseltilerek 3 şubat 1913'te inzibat subayı olarak istanbul merkez komutanlığı emrine atandı.
i. dünya savaşı seferberliğinde açılan yedek subay talimgâhı'nda ek görev olarak bölük komutanlığı yaptı. 16 nisan 1915'te anafartalar grubu kurmayı'na verildi. 13 aralık 1916'da yüzbaşı oldu. 16. kolordu komutanı mustafa kemal paşa'nın yaverliğine tayin edildi. savaş süresince yaver olarak mustafa kemal paşa'nın maiyetinde bulundu. mütarekeden sonra yıldırım ordular grubu'nun lağvı üzerine harbiye nezareti emrine verilen mustafa kemal paşa ile birlikte 13 kasım 1918'de istanbul'a geldi.
işgal altındaki istanbul'un hazin manzaralarını mustafa kemal paşa ile birlikte gördü. istanbul limanında demirli işgal donanma gemilerinin arasından geçerken, mustafa kemal paşa'nın ""geldikleri gibi giderler!." sözünü söylediği kişi, yaveri cevat abbas gürer'di.
30 nisan 1919'da 9. ordu müfettişliği'ne atanan mustafa kemal paşa'nın yaveri olarak bandırma vapuru’yla 19 mayıs 1919'da samsun’a çıktı.
mustafa kemal paşa’nın istanbul’da bulunduğu ve ulusal kurtuluş planları gizlice hazırladığı 6 aylık süre içinde kendisine refakat etti. mustafa kemal paşa ile birlikte anadolu’ya kocaeli yarımadası üzerinden geçebilme olasılığı için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağladı. yahya kaptan milli müfrezelerini örgütledi.
mustafa kemal paşa’nın dikte ettiği amasya genelgesi'ni kaleme aldı. erzurum'da 8 temmuz 1919'da mustafa kemal paşa’nın askerlikten istifası üzerine erzurum müstahkem mevkii komutanlığı emrine atandı. sivas kongresi'nden sonra heyet-i temsiliye başkatipliği'ne getirildi.
istanbul mebusan meclisi'nin son dönemi için 8 ocak 1920'de yapılan seçimlerde bolu milletvekili olarak meclise katıldı. meclisin feshi üzerine ankara'ya gelerek 5 temmuz 1920'de tbmm genel kurulu'na bolu milletvekili olarak takdim edildi.
17 temmuz'da yozgat ve yöresindeki ayaklanmanın bastırılmasında görevli olarak izinli sayılıp meclis'ten ayrıldı. kurduğu süvari müfrezesi ile bölgede asayişi korudu.
20 ekim 1920'de özel görevle bulgaristan'a gönderildi. görevinde başarılı olması dolayısıyla 1921 yılı sonuna kadar sofya'da ankara hükümeti'nin temsilcisi olarak görev yaptı. 4 şubat 1922'de yeniden meclis'e katıldı. meclis'te milli savunma ve dışişleri komisyonları'nda çalıştı. 1 eylül 1923'te binbaşılığa yükseltildi.
i, ii, iii, iv ve v dönemlerde yeniden tbmm’de bolu milletvekili seçilerek yasama görevini 1939'a kadar sürdürdü.
atatürk’ün işaretiyle türk tayyare cemiyeti’ni kurdu (türk hava kurumu) ve cemiyetin başkanlığını bir yıl süreyle üstlendi. 1926’da görevini fuat bulca’ya devretti. isteği üzerine 27 şubat 1927'de ordudan emekliye ayrıldı.
iş bankası’nın kurucularından olan cevat abbas gürer, atatürk'ün emriyle kurulan ateş güneş spor kulübü'nün de kurucu başkanıydı.
cevat abbas gürer 4 temmuz 1943'de yalova'da vefat etmiştir.
anıları “atatürk’ün yaveri cevat abbas gürer, cepheden meclise büyük önder ile 24 yıl. başlıklı kitapta toplanmıştır