chapter

kornish kornish
ing. herhangi bir organizasyonun farklı kollarını temsil eden kelime. misal best istanbul chapter, legato azwepsa chapter fln fln
thedewil thedewil
kitabın, dizinin, filmin ya da başka br şeyin birbirine bağlı bölümleri. neden-sonuç gibi bir ilişkiye sahip oldukları için, birbirinden bağımsız olarak okuyamazsınız.

(bkz: episode)