charles darwin

1 /
ironic ironic
evrim teorisi ile canlıların oluşumu hakkında görüşerl bildirmiş, araştırmalar yapmış ve kitaplar yayımlamış bilim adamıdır. ayrıca araştırmaları sayesinde birçok bilim dalını etkilemiştir * * * .
ironic ironic
kendisi hakkında yanlış bilinenlerin başında gelen, insanların maymunda geldiği söylentisidir. halbuki evrim teorisine göre birbirlerine benzerlik gösteren türler ve cinsler aynı atalardan gelmektedir. ama ve lakin bunu anlamak istemeyip, farklı yorumlarda bulunanlar mevcuttur * * . sonuçta bilimde objektiflik önemlidir ve bunu yakalayamayanlar bilim okyanusunda boğulmaya mahkumdur.
all of nothing all of nothing
kedisinin ortaya atmış olduğu evrim teorisini anlamayıp bizim atamız maymun değil ama darwininki öyle deyip onu aşalamaya çalışanlar bilmezler mi ki hepimiz aynı yerden geliyoruz kimilerine göre ademden kimilerine göre bir hücreli canlıdan. onun içindir ki darwinin ve onun teorisini doğru kabul edenlerin atalarının maymun ama kendi atalarının maymun olmadığını söylemek en büyük maymunluktur kanımca...
tabudeviren tabudeviren
muhtelif dinlerin muhtelif kesimlerince "deli" gibi gösterilen bilimadamı.
sanki adam senelerce beklemiş de birden çıkıp "biz maymundan geldik" demiş de, herkes ona inanmış.
senelerin araştırmacılığını yapmış insan. notlarını da çekindği için 20 sene saklamış. bir başkasıyla yazışması sonucu notları bastırmaya karar vermiş. yani evrim teorisi, belki de olmayacaktı, bir bilimamadı arkadaşıyla yazışmasaydı.
chrystal chrystal
bir çok yanlış anlamaya yol açan en çok tartışılan teorilerden biri olan evrim teorisinin sahibi. atalarının maymun olduğunu değil maymunlar daha doğrusu primatlar ile insanın bilinmeyen bir geçmişte ortak bir atası olabileceğini savunur. ayrıca şu an yapılan genetik çalışmalar ile sadece maymunlarla değil bir çok hayvanla insanların benzer yanları bulunmuştur.
kitty wu kitty wu
bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma hastalığına yakalanmış kişilerce yanlış anlaşılan çok önemli bilim adamı. bilim adamı oluşu zaten tartışılamaz çünkü ortada yılların çalışması var. örneğin, beagle gemisiyle yaptığı 5 yıllık yolculukta birçok önemli gözlemde bulunmuş, topladığı fosil kalıntılarını, canlı örneklerini incelemiştir. bu yolculuk sırasındaki en önemli deneyimlerinden biri, güney amerika açıklarındaki galapagos adalarına gitmesidir. bu adalarda karşılaştığı canlıların geneli anakaradaki canlılara benzerlik göstermekle birlikte, aralarında bazı farklar bulunuyordu. örneğin, darwin'in bu adalardan çalıkuşu, ispinoz ya da karatavuk olabilir diyerek getirdiği kuşların tümünün aslında dört ayrı ispinoz cinsine ait farklı türler olduğu saptanmıştı, kuşbilimci john gould tarafından. bunların çoğu da yeni türlerdi. farklı adalarda, değişik beslenme biçimlerine uygun gaga yapıların sahip ispinozlar bulunuyordu.
bu türlerin özellikle, coğrafi açıdan yalıtılmış bölge denebilecek adalar üzerinde bulunması, aynı enlem ya da benzer ortam koşullarına sahip başka bölgelerde bulunmaması darwin'i yaratılışçı düşünceyi sorgulamaya itmiştir (her türün bugünkü haliyle yaratıldığı düşüncesi). yaratıcı neden böyle bölgeye özel canlılar yaratsındır ki? bu noktada o ortam koşuluna en iyi uyum sağlayanın yaşayabilmesi demek olan doğal seçilim fikrini ortaya atmış, cinslere ait türler arasındaki farklılıkları da bu mantıklı yaklaşıma göre açıklamıştır.
eksikli gedikli oldu, kusura bakmayınız. özetle, darwin'in ortaya koyduğu teori, mantıklı bir şekilde temellendirilmiştir ve bugün özellikle genetik bulgularla da desteklenmektedir. bir gün çürütülürse bu yine bilimsel bir şekilde olacaktır, ne idüğü belirsiz, temelsiz söylemlerle değil.

burada kendisiyle ilgili çok hoşuma giden başka bir ayrıntıyı yazmadan geçemeyeceğim. işte evlenip evlenmemek konusunda kararsız kalan darwin'in konu hakkındaki beyin fırtınası:

evlen: çocuklar, sana ilgi duyacak sürekli bir yoldaş (ve yaşlı günlerinde bir dost), ev, evle ilgilenecek birisi, müziğin ve kadınca gevezeliğin hoşluğu - böylesi şeyler insan sağlığı için yararlıdır - ama korkunç bir zaman kaybı, tanrım insanın bütün hayatını cinsiyetsiz bir arı gibi*** çalışarak, çalışarak geçirmesi korkunç bir şey olmalı, hayır böyle yapmayacağım, gözlerinin önüne kanepeye uzanmış hoş ve yumuşak bir eş getir, bir de gürül gürül bir ateş, kitaplar ve müzik.

evlenme: istediğin her yere gitme özgürlüğü, istediğin cemiyete girmek ve istediğin kadar yararlanmak, akraba ziyaretine gitmek zorunda olmamak, çocukların masrafı ve endişesi, belki kavga, zaman kaybı, akşamları okuyamamak, endişe ve sorumluluk vs.

peki ne yapmıştır darwin? evlenmiştir. özellikle şu "arı" kısmıyla da beni fazlasıyla güldürmüştür.

darwin'in büyükbabasının dönemin önemli bilim adamlarından erasmus darwin olduğunu da eklemek gerek.

(bkz: bilim ve gelecek)
hepatt hepatt
"ileri sürdüklerimden bir tanesi dahi çürürse, bu teorimi geçersiz kılar." gibi bir laf ederek aynı zamanda alçakgönüllüğünü de ortaya koyan; ama diğer taraftan da meydan okuyan bir bilim adamı.
1 /