çiftçi belgesi

soolcan soolcan
ziraat odaları tarafından üyelerinin bitkisel ve hayvansal üretim bilgileri ile tarımsal varlıklarını gösteren resmi belge. kısıtlamalar nedeniyle bu günlerde revaçta.


Çiftçi Belgesi Almak İçin Gerekenler