class

azureel azureel
c'deki struct yapısının, c++ üzerindeki gelişmiş halidir; ikisi de nesne modellemek için kullanılır.
ancak c++ için, bu iki keywordün kullanımı arasında bir fark vardır:
class memberlarının default access modu private iken, structlar default public gelirler.