çörekotu

1 /
beşamel soslu brokoli beşamel soslu brokoli
minik böceğe benzer,siyah renklidir fakat özü mavi çiçekli bir kırçiçeğinin tohumudur.acımsı tadi vardır,çoğu zaman görünüşü güzelleştirmek adına börek,çörek,ekmek,açma gibi hamurlu yiyeceklerin üstüne serpilir.ama doğada yetişen tadı bakımından bir çok mide bulandıran doğal ürünler gibi insan sağlığı açısından yararları tartışılmaz.sevmeyip tek tek ayıklayanlar da vardır,sabır diliyoruz kendilerine..
ibrenin onde gideni ibrenin onde gideni
eskaza karşılaştığım ve okuduklarım karşısında hayret ve hayranlığımı gizleyemediğim şifalı ot.

---alıntı---
çörek otu karaciğeri tahripten korur

bilindiği üzere çörek otu yağı, karaciğeri bazı zehirli türlere karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. çörek otunun halk tarafından karaciğer hastalıklarında şifalı bitki olarak kullanılmakta olduğunu da bilmekteyiz.

bundan dolayı demmam kral faysal üniversitesinden dr. el-ğâmidî, yaptığı bir çalışmada çörek otu çözeltisinin fareler üzerinde karaciğeri carbon tetrachloride adındaki zehirli maddeye karşı korumadaki etkisini ortaya koymuştur.

bu araştırma 2003 mayısında am j. clin med dergisinde yayınlanmıştır. yapılan çalışma göstermiştir ki çörek otu çözeltisi, karaciğer üzerine carbon tetrachloridin zehirli etkisini azaltıcı bir sonuç vermektedir.

çörek otu verilen farelerde karaciğer enzim düzeyi daha düşük çıkmıştır. bunun yanında karaciğer dokusu üzerine zehirli maddelerin etkisi ise daha az görülmüştür.

bir başka araştırma 2003 eylül’ünde phytother res dergisinde yayınlanmıştır. bu makalede araştırmacılar carbon tetrachloride gibi zehirli maddeler verilen farelerde çörek otu tedavisi neticesinde karaciğer tahribatının daha az olduğunu ortaya koymuştur.

çörek otunun karaciğer kanserinden korumadaki etkisi

j. carcinog dergisinin 2003 sayısında yayınlanan bir çalışmaya göre sri lanka kelaniya üniversitesinden uzmanlar diethylnitrosamine vererek karaciğer kanseri oluşturdukları 60 fare üzerinde araştırma yapmışlardır. bu farelerden bir grubuna çörek otundan bir karışım verilirken, diğer gruba sadece ot verilmiştir. daha sonra araştırmacılar bu fareleri on hafta süreyle izlemeye almışlar ve deney farelerinde karaciğer dokusunu inceledikten sonra kanser etkisinin şiddetinin çörek otu karışımı ile tedavi edilen farelerde daha az olduğunu ortaya koymuşlardır. araştırmacılar buradan bu çeşit maddelerin karaciğeri kanserojen etkilerden korumada payı olduğu sonucunu çıkarmışlardır.

çörek otunun kolon kanserinden korumadaki etkisi

acaba insan çörek otu sayesinde kolon kanserinden korunabilir mi? mısır tanta üniversitesinden araştırmacılar bu soruya cevap vermeye çalışmış ve araştırmalarını 2003 şubatında nutr cancer dergisinde yayınlamışlardır. araştırmacılar 45 fareye kolon kanserine yol açan kimyasal madde vermişler, 30 fareye de ağız yoluyla çörek otu yağı içirmişlerdir. deneyin yapılmasından on dört hafta sonra çörek otu yağı verilen farelerde kolon, karaciğer veya böbrek üzerinde herhangi bir kanserli değişiklik olmadığını görmüşlerdir. bu da bize çörek otunun uçucu yağının kolon kanseri oluşumunu engellemedeki gücünü göstermektedir.

çörek otu ve meme kanseri

a.b.d jackson mississipi üniversitesinde yapılan ve bio med sci instrum dergisinde 2003 yılında yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar çörek otu özü kullanmanın meme kanseri hücrelerini yavaşlatmadaki etkisini ortaya koymuşlardır. bu çalışma bu alanda daha fazla çalışmanın kapısını aralayacak niteliktedir.

çörek otu ve şeker hastalığı

2003 aralığında tohoku j exp med dergisinde yayınlanan bir çalışmada türkiye 100. yıl üniversitesinden araştırmacılar şeker hastalığına yakalattıkları 50 fare üzerinde deney yapmışlardır. bunu farelere karın zarından (periton) girerek streptozotocin maddesi vererek yapmışlardır. bundan sonra fareler iki gruba ayrılmıştır. birinci gruba otuz gün süre ile her gün karın zarından (periton) uçucu çörek otu yağı verilmiştir. diğer gruba ise çörek otu yağı içermeyen tuzlu bir sıvı verilmiştir. araştırmacılar şeker hastalığına yakalanmış farelerde çörek otu yağının kanda şeker oranını düşürdüğünü ve insülin miktarını arttırdığını tespit etmişlerdir. ayrıca çörek otu yağı insülin salgılanmasından sorumlu pankreasta beta hücrelerini harekete geçirip, çoğaltmıştır. bu da çörek otunun şeker hastalığının tedavisinde yardımcı olabileceğini ortaya koymaktadır.

japonya’da yapılıp 2002 aralığında ress vet sci dergisinde yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar çörek otu yağının şeker hastalığına yakalandırılan farelerde insülin salgısını arttırdığını tespit etmişlerdir. deney farelerinde çörek otu yağı kanlarında şekerin düşmesine yol açmıştır.

dr. muhammed ed-dehâhınî’nin 2002 yılında planta med dergisinde bir araştırması yayınlanmıştır. doktor bu çalışmasında kan şekerini düşüren çörek otu yağının etkisinin kanda insülin miktarını arttırarak değil, aksine pankreas harici bir yoldan sağlamış olabileceğini ileri sürmüştür. fakat bu konuda daha çok bilimsel çalışma yapmaya ihtiyaç vardır.

türkiye’de 100. yıl üniversitesinde yapılıp, 2001 yılında yayınlanan bir araştırmada bu kez yeni zelanda tavşanları kobay olarak kullanılmıştır. tavşanlar iki gruba ayrıldıktan sonra bir grup şeker hastası yapılmış ve ağız yoluyla iki ay süreyle günlük olarak çörek otu özü ile tedavi edilmiştir. araştırmacılar bu inceleme sonunda çörek otu özüyle tedavi edilen tavşanlarda kan şekerinin düştüğünü, bunun yanında damar sertliği oluşumunu azaltmada rolü olan antioksidan maddelerin arttığını tespit etmişlerdir.

çörek otu ve alerjik hastalıklar

berlin (almanya) charite üniversitesinde yapılan bir çalışmaya göre araştırmacılar alerjik hastalıklara yakalanmış 152 hasta üzerinde bir çalışma yapmışlardır. (bu hastalarda alerjik burun iltihabı, astım ve egzama hastalıkları bulunmaktaydı.) yapılan çalışma tohoku j exp med dergisinin 2003 sayısında yayınlanmıştır. bu alerjik hastalar, çörek otu yağı ihtiva eden kapsüllerden günlük 40- 80 mg. arası verilerek tedavi edilmişlerdir.

hastalardan bu deney süresince özel ölçüm araçlarıyla kendilerindeki belirtileri kaydetmeleri istenmiştir.

immunglobilin-e (ige) ölçümü gibi laboratuar tetkikleri ile hastaların akyuvar sayısı, cortizol hormon düzeyi, iyi huylu (hdl) ve kötü huylu (ldl) kolesterol düzeyleri ölçülmüştür. yapılan çalışmalar astım veya alerjik burun iltihabı ya da egzama hastalığına yakalanmış kişilerde belirtilerin iyiye doğru gittiğini ortaya koymuştur. bu hastalarda trigliserid düzeyi hafif miktarda düşmüş, buna karşılık faydalı kolesterol düzeyi açık biçimde yükselmiştir. diğer yandan da cortizol veya lenfositlerde kayda değer bir etki görülmemiştir.

alman araştırmacılar, yaptıkları deneyden çörek otu yağının alerjik hastalıklarda ek bir ilaç olarak etkin olduğu sonucunu çıkarmışlardır.

çörek otu ve nefes darlığı

senelerden beri çörek otu ilaçları öksürük ve solunum yolu hastalıklarında kullanılmaktadır. acaba bunun doğru olduğuna bilimsel ve modern bir delil bulunmakta mıdır?

riyad kral suud üniversitesinden araştırmacılar çörek otu yağının antı enflamatuar etkisini kobay olarak kullandıkları hint domuzunun (guinea pig) nefes borusu (trachea) üzerinde araştırmışlardır. araştırma neticesinde anti enflamatuar etkinin nefes borusu adaleleri üzerinde gevşetici bir role sahip olduğunu görmüşlerdir. bir başka ifadeyle çörek otu yağının anti enflamatuar özelliğinin nefes borusu adalesini genişlettiği ortaya çıkmıştır. bu da nefes darlığının tedavisine yardımcı olmaktadır.

ishal ve nefes darlığı tedavisinde çörek otu

bilindiği üzere çörek otu ishal ve nefes darlığında uzun senelerden beri kullanılmaktadır. dr. cilani, çörek otu özünün nefes borusunu genişletici ve adalelerini gevşetici (spasmolytic) etkisini öğrenmek için laboratuar çalışması yapmıştır.

yapılan çalışma, çörek otu yağının kalsiyum salgılanmasını engelleyerek adaleleri gevşetici ve nefes borusunu açıcı bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. bu da çörek otunun şifalı bitkiler alanında bilinen etkisini açıklayan kuralı vermektedir.

çörek otu ve mide hastalıkları

çörek otunun mide zarını koruyucu etkisi bulunmaktadır. kahire üniversitesinden araştırmacılar midelerinde yara açtıkları fareler üzerinde deneylerde bulunmuşlar ve denek farelerini, çörek otu yağı veya (içindeki etkin özellik) anti enflamatuar ile tedavi etmişlerdir. yapılan deney, bu iki maddenin mide zarını tahriş edici etkenlerden veya mideye zararlı yaralardan koruduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

iskenderiye üniversitesinde görevli ve çörek otu alanında uluslararası üne sahip büyük uzman dr. muhammed ed-dahâhınî bu konuda bir çalışma yapmıştır. dahâhınî, fareler üzerinde yaptığı çalışmada çörek otunun alkolün sebep olduğu tahrişlerden mide zarını koruyucu etkisini incelemiştir. bu araştırma neticesinde çörek otu yağının alkolün sebep olduğu mide tahrişlerine karşı etkin koruyucu bir tesiri olduğunu ortaya koymuştur.

çörek otu ve böbrek hastalıkları

ezher üniversitesinden araştırmacılar çörek otundaki anti anti enflamatuar özelliğin böbrek rahatsızlığına olan etkisi üzerine bir çalışma yapmışlardır. doxorubicin maddesi vasıtasıyla fareler üzerinde yapılan çalışmada anti enflamatuar (çörek otundaki etkin özellik) idrar yoluyla protein ve albümin atımını yavaşlattığı tespit edilmiştir. ayrıca çörek otunun böbrekte meydana gelen olumsuz etkileri yavaşlatan anti oksidan madde içerdiği görülmüştür. bu da anti enflamatuar özelliğin böbreği hasta olmaktan koruyan bir rolünün olabileceğini göstermektedir.

çörek otunun kalp ve damarları koruyucu etkisi

bilindiği üzere kanda bulunan homocysteine maddesinin yüksekliği kalp, beyin ve periferik damarlarda genişleme meydana getirmektedir. bilginler hastaya vitamin (folikasit, vitamin b 6, vitamin b 12) verilmesinin kandaki homocysteine düzeyini düşürdüğünü göstermiştir. buradan hareketle araştırmacılar, kral suud üniversitesinde (suudi arabistan) çörek otunun kandaki homocysteine düzeyine olan etkisini incelemişlerdir. yapılan bu çalışma 2004 ocağında int j cardiol dergisinde yayınlanmıştır.

araştırmacılar bir hafta boyunca otuz dakika süreyle bir grup fareye çörek otunda bulunan anti enflamatuardan 100 mg. vermişlerdir. bunun neticesinde anti enflamatuar özelliğin kanda homocysteine maddesinin yükselmesine karşı etkili olduğunu tespit etmişlerdir. (doğal olarak farelere bu deneyden önce homocysteine maddesinin düzeyini yükseltecek ilaç verilmiştir.)

homocysteine maddesinin kandaki yüksekliği trigliserit, kolesterol ve vücuda zararlı oksidan maddelerin düzeyinin yükselmesine yol açmaktadır. araştırmacılar çörek otu özünün homocysteine düzeyinin yüksekliğine eşlik eden zararlı maddelerin azalmasına yol açtığını görmüşlerdir. bu, çörek otu yağının homocysteine düzeyinin yüksekliği ile ona eşlik eden kan yağlarının yükselmesi neticesinde meydana çıkan zararlı etkilerden kalbi ve damarları korumasının mümkün olduğu anlamına gelmektedir. hiç kuşkusuz bu alanda daha fazla araştırma yapmaya ihtiyaç vardır.

çörek otunun antioksidan oluşu

j vet med clin med dergisinin 2003 haziran sayısında bir araştırma yayınlandı. bu çalışmayı yürüten doktorlar carbon tetra celoride verilen farelerde çörek otunun antioksidan olarak etkilerini tespit etmek için bir deney yaptılar. bu deney 60 fare üzerinde gerçekleştirildi ve birçok fareye karın zarından (periton) girerek çörek otu yağı verildi. bu deney 45 gün sürdürüldü. deney neticesinde araştırmacılar çörek otu yağının lipid peroxidation düzeyini düşürdüğünü, buna karşılık antioksidan maddeleri arttığını tespit ettiler. bilindiği üzere antioksidan maddeler, vücudu birçok dokuda tahribat oluşturan ve damar sertliği, kanser, bunama ve benzeri birçok hastalığa yol açan serbest radikallerin etkisinden korumaktadır.

drug chem toxicol dergisinin 2003 mayısında yayınlanan bir başka araştırma çörek otu yağında antioksidan maddenin bulunduğunu ortaya koydu.

çörek otu ve kolesterol

kazablanka (fas) kral ii. hasan üniversitesinden araştırmacılar çörek otunun farelerde kolesterol ve kan şekeri düzeyine olan etkisini araştırdılar. bu çalışmada farelere on iki hafta boyunca 1 mg. çörek otu yağı verildi. yapılan deneyin sonunda farelerin kanında kolesterolün % 15, trigliseritin % 22, kan şekerinin % 16.5 azaldığı, buna karşılık hemoglobin miktarının % 17.5 arttığı görüldü.

bu da bize çörek otu yağının insanlarda kolesterol ve kan şekeri düzeyini düşürmekte etkin olabileceği izlenimini vermektedir. fakat bu konuda insan denekler üzerinde daha fazla laboratuar çalışması yapmaya ihtiyaç vardır.

dr. muhammed dahâhınî’nin 2000 eylül’ünde bir alman dergisinde yayınlanan çalışması, çörek otu yağının farelerde kolesterol ve trigliserit düzeyini düşürdüğünü ortaya koydu.

çörek otu ve tansiyon yüksekliği

kazablanka (fas) therapi dergisinin 2000 sayısında yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar günlük olarak 0.6 mg. alınacak çörek otu özünün idrar söktürdüğünü ve tansiyonu düşürdüğünü tespit ettiler. çörek otu özü ile tedavi edilen farelerde tansiyon yüksekliği ortalama olarak % 22 oranında düşerken nidilat hapı verilerek tedavi edilen farelerde % 18 oranında düştüğü görüldü. (nidilat, tansiyon düşürücü etkisi bilinen meşhur bir haptır.) çörek otu ile tedavi edilen farelerde idrar miktarı artmıştır.çörek otu ve romatizma

ağa han üniversitesinden (pakistan) araştırmacılar, phytother dergisinin 2003 eylül sayısında yayınlanan bir çalışmalarında aşağıdaki soruyu gündeme getirdiler: romatizma hastalığına yakalanmış olan kimselerde mafsal iltihabının hafifletilmesinde çörek otu ne gibi bir rol oynamaktadır? doktorlar tarafından bilinen vücutta fagostik hücrelerin (macrophages) ürettiği bir madde olduğu ve bu maddenin nitric oxsid adını aldığı bilinmektedir. bu madde iltihap olayında arabulucu bir rol oynamaktadır. araştırmacılar çörek otu özünün nitric oxsid üretimini yavaşlattığını tespit etmişlerdir. belki bu, çörek otunun eklem iltihaplarını hafifletmedeki rolünü açıklayabilir.

demmam kral faysal üniversitesinden dr. el-ğâmidî’nin j ethno pharmacol dergisinin 2001 sayısında yayınlanan bir araştırmasına göre çörek otunun eklem iltihaplarına karşı yatıştırıcı bir etkisi bulunmaktadır. bu özellik çörek otunun bu etki mekanizmasını anlamak için daha fazla çalışma yapılmasına kapıyı aralayacaktır.

çörek otunun kanı sulandırması

demmam kral faysal üniversitesinde (suudi arabistan) fareler üzerinde yapılan bir çalışma çörek otu yağının pıhtılaşma faktörlerine karşı etkisini ortaya koymuştur. denek fareler çörek otu yağı ihtiva eden unla beslenmiştir. araştırmacılar normal unla besledikleri farelerle bu fareleri mukayese etmişlerdir. ortaya çıkan sonuç pıhtılaşma faktörlerinde bazı değişikliklerin görüldüğüdür. farelerin kanında fibrinojen maddesinin yükseldiği görülmüştür ve prothrombin zamanı uzamıştır. bu da bize çörek otu yağı kullanarak farelerde kanı pıhtılaştıran faktörde değişiklikler meydana getirme imkanı olduğunu göstermektedir. ancak bu konuda da insanlar üzerinde deney yapılmasına ihtiyaç vardır.

çörek otu ve mikroplar

kahire üniversitesinden dr. mürsî acta microbiol pol dergisinin 2000 sayısında yayınlanan bir araştırmasında çörek otunun mikroplara olan etkisini incelemiştir. doktor, gram pozitif boyadan 16, gram negatif boyadan 6 çeşit üzerinde incelemede bulunmuştur. bunun neticesinde bazı mikrop türlerinin çörek otu özüne karşı olumlu cevap verdiği ortaya çıkmıştır.çörek otu ve mantarlar

ağa han üniversitesinde (pakistan) yapılan bir çalışma phytother res dergisinin 2003 şubat sayısında yayınlanmıştır. bu çalışmada kandidiyasiz (candıda albıcans) hastalığına yakalandırılan fareler çörek otu özüyle tedavi edilmiştir. araştırmacılar candida albicans mantarlarının gelişiminde çok büyük oranda gerileme olduğunu görmüşlerdir. dr. ağa han araştırmasının sonunda şöyle demiştir: “bu çalışmanın neticesi, çörek otunun mantarların tedavisinde faal olduğunu ortaya koymaktadır.”

yapılan bu çalışmalar, hz. peygamberin (s.a.v) getirdiklerine dair modern incelemelerin sadece bir kısmıdır.
---alıntı---
rhododendronluteum rhododendronluteum
çocukluğumdan beri inatla tek tek çıkararak yediğim baharat çeşididir.
genelde ekmek,çörek,poğaça gibi bilumum hamur işlerinin sıcak yenmesi makbul olduğundan uğraşırken soğur..
sevmiyorum dedikçe,alışırsın çok faydalı gibi bahanelerle koyarlar içine,anlatamadım!
sol frame'de görünce bile bi tuhaf oldum ya...
palantir palantir
pek çok hastalığa iyi geldiği söylenmekte olan, hamur işinin olmazsa olmazlarındandır. bir inanışa göre de nazardan korur...küçükken bayramda sürekli cebime konulurdu evin yaşlıları tarafından...
yaşlı çocuk yaşlı çocuk
çoğu böreğin olmazsa olmazıdır. börek fırına atılmadan serpilir ancak yumurta sarısıyla süslenmiş kısıma serpilmelidir ki yerleşip kalsın böreğe, ya da serptikten sonra yumurta sarısını sürün. yumurta yoksa çörek otu ekmeyin yufkalı böreğe. ama nedir hamuru kendiniz açmışsınızdır, o zaman yumurtaya gerek yok, her türlü yapışır bu ot yapılan unlu mamüle.
a fine day to exit a fine day to exit
nazara iyi geldiğine inanılır. özellikle kavrulmuş bi tutam çörekotunu üstünüzde gezdirmeniz etkilidir, ancak evlerde misafirden sonra kavrulup şööyle bir evin içinde tüttürülürse kalan kötü enerjileri temizler.- en azından öyle inanılır.
starfish starfish
vücuttaki ödemi alıyor.

şişliklerin inmesini sağlıyor, varsa şikayetiniz, her gün bir çay kaşığı yemeyi adet edinmenizi tavsiye ederim.
sair i azam sair i azam
hayatta yemek isteyeceğim son 2 şeyden biridir. (bir diğeri hindistan cevizi)

bir yiyecek ancak bu kadar ağız tadını bozabilir. poğaçaların, açmaların üstünde gördüklerimi tek tek ayıklıyorum. ne kadar yararlı olsa da yiyemem. bir de bunu kaşık kaşık yiyenler varmış. düşüncesi bile göt deliğimi buruşturmaya yetiyor.
birseyler soyle birseyler soyle
küçükkken mahallede cocuklar fare pisliği diye kandırdığı ve bizimde poğacanın üstünden tek tek temizleyip öyle yediğimiz tuzlu hamur işlerine lezzet katan bir baharattır aslında.
azbilip cokkonusan azbilip cokkonusan
kuru pastanın üstünde güzel oluyor fakat taş gibi oluyor o çörekotu. diş kırabileceği kimsenin aklına gelmiyor mu? az daha kırıyodum vallahi. zaten bir dişimi saçma sapan bir şekerlemeden kırmıştım. bu devirde bir diş kolay yetişmiyor.
1 /