corpus callosum

cerceve cerceve
beynin sağ lobu ile sol lobunu bağlama görevini üstlenen, aralarında iletişim kurmalarına yardımcı olan hede. her şeyi ona borçluyuz.
easy company easy company
corpus callosum hasar gördüğünde ayrık beyin denen sendrom ortaya çıkar ki bir insanın karşılaşabileceği en ilginç durumlardan birisidir. ayrık beyin sendromunda beynin iki yarım küresi haberleşemez. mesela böyle bir kişinin sol tarafından bir resim gösterseniz bunu ne olduğunu söyleyemez. çünkü sol taraftan gördüğü şey beynin sağ tarafıyla algılanır. fakat çoğu kişinin konuşma merkezi beynin sol tarafında olduğu için sağ tarafa gönderilen bilgi konuşma olarak sol tarafa iletilemez ve söze dökülemez. ancak kişi sol koluyla resmi gösterebilir, ve yazılı seçenekler varsa onların arasından ne gördüğünü işaret edebilir. ayrıca bu kişiler bazen sağ veya sol taraflarını yabancı birisi zannederek yataktan atmaya çalışabilir, veya yüzünün sadece bir yarısını traş edip diğer tarafı hiç sallamayabilir.
böyle de önemli birşeydir işte corpus callosum. ha bir de latince de nasırsı (sert) cisim anlamına gelir.
regina falange regina falange
beynin merkezinde, cerebrumun alt kısmında yer alan ve sinirsel köprü görevi gören kısım. sadece iki yarım küreyi fiziksel olarak birbirine bağlamakla kalmaz, aynı zamanda bu iki yarım küre arasında iletişimi de sağlar. ayrıca göz hareketleri ile de doğrudan ilişkilidir.thor thor
kadınlar aynı anda kırk şey düşünürken, erkeklerin zihinsel olarak çoklu sorunlarda tabiri caizse mala bağlamasına sebep olan sinir yumağı.
golden brown golden brown
beynin iki hemisferi asarında iletişim sağlayıcı. cerrahi işlemler sonucu kesilmesi nedeniyle iki hemisfer arasında iletişim sağlanamıyor ve ortaya garip bir şey çıkıyor. nasıl mı? böyle;