daire

1 /
smooth smooth
hane. oturulacak, yaşanacak yer..
kiralanır, satılır, çeşitli oda sayısı, metrekaresi ve bilimum değişkeni olan şey.
ben olan ben ben olan ben
daire, bütün şekillerin kendisinden çıktığı en mükemmel geometrik form, çoğu tradisyonda yeri olan evrensel bir semboldür.

yuvarlak form en doğal şekil olduğu için kutsaldır, kendi kendini kontrol edenin, yüksek benliğin, tezahür etmemiş olanın, sonsuz olanın, ebediyetin, zamanı kuşatan mekanın ve aynı zamanda da başlangıcı ve sonu olmadığı için zamansızlığın, aşağısı ve yukarısı olmadığından dolayı aynı zamanda mekansızlığın da sembolüdür.

daire göksel birliği temsil eder, güneş sikluslarını, bütün sikluslara ait hareketi, dinamizmi, sonsuz hareketi, tamamlanmayı, içindeki potansiyelini açığa çıkarmayı, tanrı'yı temsil eder.
ben olan ben ben olan ben
dairesel ve küresel olma hali zamanın ve mekanın ortadan kalkmasıdır, dolayısıyla daire aynı zamanda devreselliği de temsil eder.

daire zaman zaman çemberle eşanlamlı olarak kullanılır ve çember de dairesel hareketle eşanlamlı tutulur. dairesel harekette periyodik bir hareket, süreklilik sözkonusudur.

kozmik cisimlerin eliptik yörüngeleri çeşitli çaplardaki daire yaylarından oluştuğu için daire kozmik dolanım hareketlerinin genel ifade biçimidir.

grekçe'de kurt ve şahin anlamına gelen kirkos sözcüğü çember anlamına gelirdi ve bu sözcük latince'de periyodik devre anlamına gelen circus kelimesine dönüşmüştür.

sonu olmayan hareketin, devriliğin sembolü olması nedeniyle kuyruğunu ısıran yılan ve budizm'deki yaşam çarkı ile de ilişkilendirilir. daha çok doğu tradisyonlarında reenkarnasyonu ve biten ve yeniden başlayan devreleri simgeleyen sembollerden biridir.
ben olan ben ben olan ben
beyaz daire enerjiyi ve göksel etkileri, siyah kare ise dünyasal etkileri temsil eder. düalizmdeki saklı etkileşim ünlü yin yang ile gösterilir.

yin-yang'ın gösteriminde beyaz dairenin içinde siyah bir nokta, siyah dairenin içinde ise beyaz bir nokta bulunur. bu noktalar, erilin içinde her zaman dişile ait bir şeyler olduğunu, dişilin içinde de erile ait bir şeylerin her zaman olduğunu göstermektedir.

s şeklindeki çizgi ise iletişimin hareketinin sembolüdür ve tıpkı swastika gibi dönme düşüncesine işaret eder, dolayısıyla da sembole bütünleyici ve dinamik bir karakter kazandırır. polarite yasası özellikle de bu iki kutuplu sembolden bir dizi sorgulanmayacak değerde prensip çıkarmış olan çinli filozoflar arasında çok sayıda düşünce üretilmesine neden olmuştur. bu prensipler şunlardır:

a)evrende yayılan enerji miktarı sabittir

b)bu enerji iki eşit miktarda enerjinin toplamından oluşur, biri pozitif ve tür olarak aktif, diğeri ise negatif ve pasif.

c)kozmik fenomenin doğası, yaratılışında var olan enerjinin bu iki türünün değişen oranlarıyla karakterize edilir.

örneğin yılın oniki ayında yang'ın ve yin'in altı kısmından çekilen ve değişen oranlarda ancak belirli bir miktar enerji vardır. burada aynı zamanda daire ile herşeyin sembolü olan kürenin arasındaki ilişkiye dikkati çekmek gerekir.
ksogul ksogul
alanı neden pi çarpı r kare oldukça güzel bir ispatı olan geometrik şekil.

bir düzgün çokgen çizin ve onun dış teğet çemberini çizin.çemberin merkezi çokgenin içinde gözüküyor değil mi ? heh.işte o merkezden köşelere yarıçapları çekin.her kenara bir üçgen oluşturduk mu ? o üçgenlerden birinin yüksekliğini çekip a diyelim ona.çokgenin bir kenarı da r olsun.yarıçapla karıştırma bak.bir üçgenin alanı r.a / 2 oldu değil mi ? n tane kenardan n.a.r / 2 oldu.

şimdi sen n tane kenarla bunu yazdın ama kenar sayısını çoğaltırsan çemberin içine sığdırmak için çokgenle çember arasındaki mesafeyi iyice daraltmak zorundasın.istersen dene.aynı büyüklükteki çembere bir 4 gen bir de 6 gen çiz.heh mesele burda kopuyor işte.

kenar sayısına x dersek limit x sonsuza giderken çokgenin bir kenarı yani r arkasında kalan yay uzunluğuyla eşit olacak.a yüksekliği de yarıçapa eşit olacak.her bir kenar arkasında kalan çember yayını sınırladığından bunların toplamı çemberin çevresi olan 2.pi.r yi verecektir (burda r yarıçap kenar uzunluğu değil)

yüksekliğimiz de yarıçapa yaklaşmıştı ancak her bir kenarı gören dilimi üçgen kabul ettiğimiz için çarpımda yine bölü iki olacaktır.

2.pi.r . r/2 = pi.r'nin karesi gelir.
kurakrituel kurakrituel
şehirleşme sonucu,oturulan ev için kullanılan, mini yerleşim yeri.

bu yerleşim yeri dikdörtgen çok çok kare olmasına rağmen neden daire dendiğine anlam verebilmiş değilim.
mr spack mr spack
grafiker arkadaşım istanbulda global bir ajansın personel ilanına ümitsizliğin verdiği rahatlıkla illustratorda bir daire çizerek başvurmuştu.
altına "bunu ben çizdim, gerekirse daha iyisini yaparım" yazdı.

adamı görüşmeye çağırdılar.

daire candır.
taştozu taştozu
atıl inanç'ın yazıp yönettiği 2013 yapımı bir film. filmle ilgili birçok felsefi ve politik çıkarımlar yapılabilir genel itibariyle güzel bir film. filmde, tapu dairesinde melek subaşı'nın sesini duymak gülümsetmiştir.
bir de şu sahneyi ayrıca sevdim; felsefe hocası olan feramuz, nietzsche okumaktadır, bunu gören hava alanı memuru bıyıklı eleman "sen ne okuyon baba allah aşkına bu sıcakta ya?" diye sorar feramuz biraz düşünür ve gülümseyerek şöyle der "hiç"
1 /