darül harb

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
fempusay
harp yeri demektir kelime olarak. ancak daha geniş olarak müslümanlarla müslüman olmayanlar arasında henüz bir barış anlaşması yapılmamış olan yerdir. kafirlerin ve onların hükümlerinin hakim olduğu yer yani.
gölgeningücü
bir cümleyle ifade edelim..şeriatın işlemediği yer darülharptir..

not: şeriat kelimesini kısasa kısas, recm gibi dini kanunların uygulanması anlamında kullanıyorum..
a night of summer
islamcıların ve bir çok müslümanın şeriatla yönetilmeyen ülkeleri tanımladığı kelime,adamlar bir ülke şeriatla yönetilmiyorsa saygı duymuyor!yıkmak için elinden geleni yapıyorlar,çalmak çırpmak dar-ül harp olduğu için önemsemiyorlar bu zihniyetle türkiyenin aydınları yüzleşmeden bu ülke hiçbir zaman demokrasiye geçemez,öncelikli hedef islamın reform edilmesi bu haliyle türkiye herhangi bir ortadoğu ülkesinden farksız olacaktır.
harfleredöktümnickimi
islam'a göre islam kurallarının yani şeriatın geçerli olmadığı kafir memleketi.

türkiye şeriat kurallarına dayalı dini bir devlet olmadığından ve anayasa olarak insan kurallarını seçtiğinden dolayı bu kategoridedir ve cihad yapılabilir.

edit:işte hoşgörü dini işte kardeşlik dini islam!!!
alter ego
cuma kılmamak için öne sürülen argüman. allah aşkına kim karışıyor namazımıza sen kıl cumayı olmazsa da öğlene sayılır. ama ya darul harp değilse o zaman bir sürü cuma gitmiş olur. sonuçta darul harp esir olduğun, ibadetinin engel olduğu durumlar için geçerli. kimse karışmadığına göre de ne kadar geçerli olur bilemiyorum. yok bizim patron işten atar vs diyorsan atmayacak bi yerde çalış illa da bulamadı isen zaten allah'ın rahmeti geniş, vesselam.
spacetusubozulanadamındramı
dâru'l-harp (dârulharp) olmanın şartları nelerdir, türkiye dârulharp midir? islam âlimlerine göre bir yerin harp diyarı (dârülharp) olması için hangi şartların olması gerektiğini ve türkiye'nin harp diyarı olup olmadığını k... sorularlaislamiyet


konudan bağımsız olarak ise, cevap arasında alıntılanması gereken şu kısım(önemli):

"...memleketimiz - lillâhilhamd -, asır­lardan beri «diyar-ı islâm»dır. bu keyfiyetini bugün de muhafaza etmektedir. muamelâta taallûk eden bazı kısımlar müstesna, itikad, ahlâk ve ibadete ait hükümler açıkça ve serbestçe ifa edilmektedir. kaldı ki muamelâta taallûk eden hükümlerin de büyük bir kısmını, isteyen fertlerin tatbik etmelerine kanunî bir engel yoktur.

devletimiz bir kısım dinî hizmetleri bizzat deruhte etmiş ve bu hizmetleri yürütmek üzere «diyanet işleri başkanlığı»nı kurmuştur. vaazlar kürsülerden dinî telkin etmekte, islâm'ı anlatmaktadır. bütün vilâyet ve kazalarda fetva mercii olan müftülükler, fiilen hizmet görmekte, yüzlerce kur'an kursu faal olarak çalışmaktadır. ezan, cemaat, cuma, bayram ve hac gibi islâmî şeâir canlı ve hayattar olarak varlığını devam ettirmektedir. binlerce cami ve mescidlerden, günde beş kere ezan-ı muhammedi okunmakta, cemaat namazları, cuma ve bayram namazları serbestçe kılınabilmektedir. isteyen müslümanlar hac ve umre ibadetini yapabilmektedirler. kur'ân-ı kerîm'in ve islâmî eserlerin neşriyatı rahatlıkla yapılmaktadır. dinî bayramlar resmen tatil günü olarak kabul edilmiştir.

müslümanlar evlâtlarına istediği ismi koyabilmekte, hatim duası, mevlit, sünnet düğünü gibi örf ve âdetler varlığını devam ettirmektedir. din derslerinin okutulması mecbur tutulmuştur. devletin açmış olduğu binlerce îmam-hatip okulu ve dinî yüksek okullardan, din adamı yetişmektedir. islâm ülkelerine gidiş geliş serbesttir. devletin radyo ve televizyonlarında dinî programlar halka takdim edilmekte, özellikle mübarek gecelerde ve ramazan ayında bu programlar yoğunlaştırılmaktadır.

bu hâle göre, îmam-ı a'zam'ın zik­rettiği birinci şart, yani «küfür ahkâmının yüzde yüz tatbiki şartı» türkiye için kesinlikle bahis konusu değildir. yine bu hâle göre, imameyn'in ileri sürdükleri şartlar da memleketimiz için geçerli değildir. zaten imameyn'in sözünü ettikleri birinci şart, imam-ı a'zam'm birinci şartıyla aynıdır, îkinci şart olan «gayri müslimlerin müslümanlara yüzde yüz galebesine» gelince, müslüman milletimiz, elhamdülillah, rusya, yunanistan yahut bulgaristan'daki müslümanlar gibi gayri müslim bir devlet tarafından idare edilmemektedir. bu milletin idarecileri bu millettendir ve onun bağrından çıkmıştır. kısacası, bu millet kendi kendini idare etmektedir..."


bol bol dinlemek zorunda kaldığımız dinci zırvalarından biri olan:" bu ülke şeriatla yönetilmediği için tam anlamıyla müslümanlığı yaşayamıyoruz" geyiğine güzel bir cevap olmuş. tabii, buna bile burun kıvıracak şakirtler çıkabilir...